NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Förändringsledning 2.0 - ACMP/CCMP certifiering

Skaffa insikt i det arbete som krävs för att skapa fler lyckade och framgångsrika förändringar. Kursen ger dig möjlighet att bli en globalt certifierad förändringsledare enligt ACMP/CCMP.

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  08:30 till 16:45
Dag 2:  08:30 till 16:45
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Förändringsledning 2.0 kommer du att förstå samtliga delar inom ACMPs standard för förändringsledning. Du får också lära dig hur innehållet i ACMP:s standard kan anpassas för att driva en lyckad förändring i praktiken. Du kommer att få en förståelse för hur en förändring relaterar till organisationens agila/projektdrivna utvecklingsarbeten, strategiska planering och verksamhetsutveckling. Du får också kunskap om de roller som är med och driver en lyckad förändring.

Sammanfattning

Under kursen Förändringsledning 2.0 går vi igenom hur man praktiskt utför de steg som ACMP/CCMP standarden beskriver samt dess användbara verktyg. Som deltagare på kursen får du insikt i det arbete som krävs för att vi skall skapa fler lyckade och framgångsrika förändringar. Våra insikter tillsammans med praktisk erfarenhet av standarden skapar goda förutsättningar för att lyckas och i framtiden bli en globalt certifierad förändringsledare.
Vi kommer att gå igenom hur man utvärderar förändringens påverkan på organisationen. Här ingår allt från att beskriva en tydlig vision för hur det kommer att se ut i organisationen när förändringen är genomförd, tydlig identifiering av sponsorer för förändringen, organisationens beredskap för förändring samt hur vi behöver arbeta med kommunikation och lärande.
Vi formulerar strategin för förändringsresan som inkluderar hur vi engagerar inblandade, skapar förutsättningar för förändring, lär och utvecklar medarbetare samt formulerar den förväntade effekten när förändringsarbetet är genomfört.
Vi utvecklar en förändringsplan som förverkligar valda strategin för förändringen. I detta ingår en tydlig koordination mellan utveckling av stödsystem, processer etc. antingen i projekt- eller agil form.
Därefter exekveras förändringsarbetet enligt framtagen plan och vid behov modifieras planen. Förändringsarbetets resultat effektrealiseras och effektuppföljs för att sedan evalueras, dvs vad har vi lärt oss under förändringsarbetet.
Förändringsledning 2.0 riktar sig till förändringsledare, chefer, projektledare, business Owners, produktledare samt medarbetare som vill utveckla sin kunskap och förmåga att driva förändringsinitiativ. Kursen passar för ledare i organisationer både inom privat näringsliv och offentlig verksamhet. Kursen är tänkt för dig som antingen står inför ett förändringsarbete, har påbörjat ett förändringsarbete eller vill förkovra sig inom förändringsledning.
Till standard för förändringsledning, utgiven av ACMP (Association of Change Management Professionals), har ACMP tagit fram en global certifiering för förändringsledning kallad CCMP. Denna kurs ger den teoretiska kunskapen som behövs för att ha goda förutsättningar att genomgå en sådan certifiering. Till den kunskapen krävs egen erfarenhet från genomförda förändringsarbeten där man använt basen i standarden eller metodik som stödjer standarden, som t.ex. PROSCI där omfattningen är baserad på individens akademiska utbildningsnivå. Det finns också utbildningskrav kopplat till möjligheten att genomgå själva certifieringen.

Introduktion till kursen och förändringsledning

Förberedelse för ett förändringsarbete

Förändringsarbetets relation till strategiarbete, verksamhetsutveckling och utvecklingsarbete

Planering av ett förändringsarbete

Genomförande av utvecklingsarbete som grund för förändringsarbetet

Implementeringsfasen av förändringsarbetet

Ledarnas respektive medarbetarnas roll i förändringsarbetet

Få förändringarna att ”fastna” och bli det ”nya normala”

Lära av förändringsarbetet för framtiden

Kursen kommer att bestå av både teoretiska genomgångar som praktiska övningar. De praktiska övningarna kommer i största möjliga mån att baseras på exempel från deltagarnas egen verklighet
Inga direkta förkunskaper krävs med den en fördel att ha arbetat som ledare inom en organisation.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  08:30 till 16:45
Dag 2:  08:30 till 16:45
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?