NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Grundkurs i programmering

Är du en nybörjare som vill lära dig att programmera? Då är Grundkurs i programmering något för dig! Denna pedagogiskt upplagda kurs ger dig en grundläggande förståelse för programmering i allmänhet.

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:00
Dag 2:  09:00 till 16:00
Dag 3:  09:00 till 16:00
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter Grundkurs i programmering kommer du ha goda kunskaper i vad som krävs för att skapa olika typer av program och hur dessa byggs upp. Då du själv väljer ett programmeringsspråk som du har behov av att lära dig kommer du även lära dig dess syntax och hur du testar och felsöker dina program. Kursen kommer också ge insikter i hur det är att arbeta i programmeringsprojekt och vad som krävs av inblandade personer.

Sammanfattning

Grundkurs i programmering är en nybörjarkurs för dig som inte har programmerat tidigare och som behöver en grundläggande förståelse för programmering i allmänhet.
Kursen fokuserar på att lära ut många av de teoretiska koncept som styr hur vi utvecklar program. Bland annat förklaras hur program struktureras, hur loopar/slingor fungerar och de viktigaste skillnaderna mellan objektorienterad och "vanlig" (så kallad procedurell) programmering.
Under tredagarskursen får du en introduktion till programmering för att ha som grund till att fördjupa dig i det programspråk som passar dig. Under kursens övningar får du själv välja vilket av språken Java eller C# som du vill bekanta dig med. För att effektivisera ditt arbete får du även en introduktion till något utvecklingsverktyg som hjälper dig i ditt kodande.
Grundkurs i programmering vänder sig till dig som inte har någon eller lite erfarenhet av programmering. Du kanske skall börja som utvecklare eller leda ett antal personer i utvecklingsprojekt. Behöver du grundläggande kunskaper om hur programmerare bör arbeta, både individuellt och i grupp, är denna kurs rätt för dig.
Under kursen får deltagaren välja att öva sig i programmering i något av språken C# eller Java. Ange gärna vid anmälan vilket språk du vill jobba med.

Introduktion

 • Vad är ett program?
 • Programmeringsparadigmer:
  • Strukturerad
  • Logik
  • Funktionell
  • Objektorienterad
 • Högnivåspråk jämfört med maskinkod
 • Ramverk för programmering

Att bli programmerare

 • Förstå grundläggande termer
 • Inlärning av ett språks syntax
 • Planera ett programs uppbyggnad
 • Välj utvecklingsmiljö
 • Nyttja tidigare erfarenheter och kod
 • Implementera, testa, korrigera fel, testa igen.

Att skriva kod

 • Hur kod blir ett körbart program
 • Kompilatorns uppgift
 • Olika typer av editorer för att skriva kod
 • Programflöde
 • Indentera kod för att göra den lättläst
 • Dokumentera och strukturera kod

Program- komponenter

 • Vad är en datatyp?
 • Skapa variabler av en viss datatyp
 • Använda variabler för att lagra information
 • Sammansatta datatyper
 • Vad är en konstant och när använder vi den?
 • Olika typer av operatorer
 • Arrayer och indexering
 • Villkor och logiska satser
 • Villkorstester med if/else
 • Slingor med relationsuttryck
 • Start- och stoppvillkor med for-satsen
 • while-loopen
 • Iterationer

Strukturera kod

 • Vad är objektorienterad programmering?
 • Metoder för inkapsling av funktionalitet
 • Utnyttja funktioner för återanvändning av kod
 • Hantera in- och returvärden från funktioner
 • Att anropa en funktion rekursivt
 • Modularisering
 • Strukturer
 • Klasser och objekt
 • Hur länge kan ett objekt användas?
 • Återanvända redan skriven kod i olika sammanhang

Utvecklingsverktyg

 • Notepad
 • Visual Studio
 • NetBeans
 • Grafisk programmering
 • Upptäck fördelarna med utvecklingsverktyg

Programvaruprojekt

 • En programmerare - flera program
 • Ett program - flera programmerare
 • Skapa och följa uppsatta regler
 • Test och distribution av program

Sammanfattning och avslutning

 • Att hantera och undvika fel i koden:
  • Syntax- och kompileringsfel
  • Logiska fel
  • Åtgärda fel
  • Att använda en debugger
 • Programmeringstrender
 • Vad bör en programmerare tänka på?
 • Tips på litteratur och forum på Internet
Kursen innehåller ett flertal övningar där du på en Windows-plattform själv får skriva, kompilera, testa och felsöka program i ditt valda programmeringsspråk.
Inga erfarenheter av programmering krävs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?