NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

IT-Projektledare i praktiken

Du får en verktygslåda för att öka din och organisationens förmåga att driva tekniska IT-projekt inom tid och budget med rätt kvalitet och med nöjda intressenter.

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Du får en verktygslåda för att öka din och organisationens förmåga att driva tekniska IT-projekt inom tid och budget med rätt kvalitet och med nöjda intressenter. Du erhåller verktyg, mallar och metoder för att lyckas med era tekniska IT-projekt

Sammanfattning

Utbildningen Teknisk IT-Projektledare är för dig som vill lära dig driva tekniska IT-projekt i praktiken. Kursen utgår ifrån scenario- och rollbaserad inlärning och genomförs i form av ett faktiskt projekt. Du får en verktygslåda för att öka din och organisationens förmåga att driva tekniska IT-projekt inom tid och budget med rätt kvalitet och med nöjda intressenter.
Ett verkligt projektscenario beskrivs och diskuteras. Fokus ligger på att illustrera hur ett konkret projektexempel ser ut och vilka förutsättningar för projektet som deltagarna själva ska driva ser ut. Vi går igenom risker, projektorganisation, planer, aktiviteter och mycket mer, allt för att skapa en så konkret bild som möjligt av exempelprojektet. Arbetet utgår ifrån diskussioner och frågeställningar som läraren och deltagarna har.
 
Du som arbetar med projekt inom IT.

Vad är ett projekt

 • Vad bör man göra tänka på innan påbörjar allt det praktiska
 • Vad innebär det att leda projekt
 • Projektets olika faser och vad man ska tänka på i respektive fas
 • Vanliga fallgropar

Projektplanering

 • Riskhantering
 • Projektorganisation
 • Projektplan
 • Budget

Projektledaren

 • Vad innebär det att vara projektledare
 • Vilka mandat bör projektledaren ha
 • Förberedelser innan projektstart
 • Vilken dokumentation bör vara på plats innan ett projekt påbörjas

Riskanalys

 • Varför är riskanalysen så viktig i ett projekt
 • Hur arbetar man med risker löpande i projektet

Styrgruppmöten

 • Hur förbereder jag ett styrgruppsmöte
 • Kommunikation till styrgruppen
 • Vilka punkter är viktigast att ha med
 • Rollspel

Avslut och reflektion

Alla deltagare kommer vara aktiva och arbeta utifrån konkreta projektexempel.
Inga förkunskaper krävs
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega