NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Kravformulering och kravkvalitet - Så skriver du rätt krav på rätt sätt

Kursen Kravformulering och kravkvalitet ökar på din verktygslåda med konkreta hjälpmedel för ökad effektivitet och kvalitet i ert kravarbete och ger dig värdefulla insikter om hur du kan förbättra din kravställning.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Kravformulering och kravkvalitet har du goda kunskaper i kravens betydelse för ert systemarbete. Du får lära dig hur du formulerar korrekta krav som inte kan misstolkas och hur du strukturerar en kravspecifikation så att du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system. Vidare kommer du att ha erhållit kunskaper i systemavgränsning, kravinsamling och kravprioritering. Du får också en insikt i vikten av balans mellan god kravställning och fungerande kravhantering med fokus på spårning och konsekvensanalys vid kravförändring.

Sammanfattning

Vill du lära dig grunderna i att formulera begripliga krav samt strukturera dessa så att kraven tillsammans blir en komplett, korrekt och konsistent beskrivning av dina behov? Då är kursen Kravformulering och kravkvalitet något för dig. Att kravställa ett system på ett korrekt och effektivt sätt är en av de viktigaste förutsättningarna för att det system som levereras motsvarar intressenternas förväntningar och behov. Om inte du kan beskriva vad du vill ha på ett korrekt och entydigt sätt, så är risken stor att du inte heller får det i slutänden. Vad du i stället upplever är problem, frustration, förseningar, sena designändringar, missnöjda intressenter/kunder samt projektförsening och projektfördyring. De verkliga exemplen på detta är många. Du skriver inte kraven för din egen skull och de är egentligen ”minikontrakt” mellan dig och mottagaren.
Du kommer att arbeta med ett konkret övningscase i grupp och få direkt feedback på kvaliteten och bristerna i de krav ni formulerar i de olika övningarna. Hur läsbara är kraven egentligen? Betyder kraven flera saker? Är kraven motsägelsefulla? Förstår mottagaren vad du vill ha?
Med dig hem får du förutom nya kunskaper också en praktisk guide med över 50 punkter på hur du kan skall formulera korrekta krav och skapa kompletta och icke motsägelsefulla kravspecifikationer för system och mjukvarusystem för upphandling eller utveckling.
Kursen hålls på svenska med engelskt kursmaterial.
Kursen Kravformulering och kravkvalitets breda upplägg gör att den är lämplig för alla som arbetar med kravställning och kravgranskning. Idag arbetar du kanske som; testansvarig, systemutvecklare, systemdesigner, kvalitetsansvarig, utvecklingsansvarig, systemägare, systemförvaltare, inköpare eller projektledare.
Med dig hem får du förutom nya kunskaper också en praktisk guide med över 50 kvalitetspunkter på hur du kan skall formulera korrekta krav och skapa kompletta och icke motsägelsefulla kravspecifikationer som du direkt kan applicera när du kommer hem.

Kraven får betydelse för lyckat projekt

 • Kravhantering är viktigt, men kraven semantik och syntax är ännu viktigare.
 • Vad kännetecknar ett krav egentligen? Hur skall det se ut?
 • Vikten av att analysera och upprätthålla kravens kvalitet genom hela systemlivscykeln.
 • Översikt av kravhantering och verktyg för detta. Hur bra är de?

Översikt till Systemutveckling

 • Vad är ett system och hur sätter man sitt system i fokus?
 • Hur hanterar man komplexitet?
 • Skillnad mellan traditionella och Agila metoder
 • Vad är en systemlivscykel?
 • Finns det skillnader mellan hårda och mjuka system?

Översikt till krav och kravkvalitet

 • Vad är egentligen kvalitet?
 • Vad betyder begreppet användbarhet?
 • Hur påverkar kraven det slutgiltiga systemets kvalitet?
 • Vad formulerar man krav med god kvalitet?
 • Vilka fallgropar finns det när vi formulerar krav, specifikationer, UseCase, etc?
 • Hur ser de moderna metoderna ut för att formulera korrekta, kompletta och konsistenta krav?

Arbeta med behovsanalys

 • Vad är en intressent och hur identifierar man dem?
 • Introduktion till intressentkarta
 • Hur fångar jag det riktiga behovet och sätter en avgränsning?
 • Introduktion till KANO modellen
 • Hur prioriterar jag mellan intressenters behov?
 • 11 Tekniker för kravfångst. Vilken skall jag använda?
 • Kravvalidering. Vad är det och hur gör man?

Att skriva systemkrav

 • Vad är ett systemkrav?
 • Hur förhåller sig systemkravet till intressentbehovet?
 • Vilka typer av systemkrav finns det?
 • Hur beskriver jag funktionalitet?
 • Vad skiljer ett Use case/Persona från ett funktionellt krav?
 • Hur beskriver jag icke-funktionella krav och systemkvalitet?
 • Introduktion till QFD verktyget
 • Hur beskriver jag mitt interface?
 • Hur prioriterar jag mina systemkrav?
 • Kravverfiering. Vad är det?
 • Vad skiljer systemkrav från design- och verksamhetskrav?

Att skriva krav på ett strukturerat sätt

 • Hur blir mina systemkrav korrekta, kompletta och konsistenta i praktiken?
 • Hur skriver jag krav på ett strukturerat sätt? (System, IT-system, upphandling)
 • Introduktion till kravmönster
 • Hur använder jag kravmönster på ett effektivt sätt?
 • Introduktion till din guide att skriva krav med kontrollerad kvalitet
 • Hur sätter jag upp min kvalitetsnivå för mitt kravarbete?
 • Exempel på verktyg för att formulera bra krav och analys av kravkvalitet. För och nackdelar?

Att skapa den perfekta specifikationen

 • Varför är det viktigt med en komplett ock konsistent specifikation?
 • Systemkrav, projektåtagande och supportkrav
 • Hur strukturerar jag mina krav på bästa sätt?
 • Vilka olika mallar finns det att tillgå? (System, IT System, upphandling)
 • Hur skall jag välja den struktur som passar min verksamhet och behov?

Att granska krav och specifikationer

 • Hur vet jag att mina krav är korrekta?
 • Hur kontrollerar jag att min specifikation är konsistet?
 • Hur kontrollerar jag att min specifikation är korrekt?
 • Krav kontra design. Vad är skillnaden och hur hänger de samman?
 • Klassik kravgranskning. Fallgropar och Praktiska tips hur du granskar en specifikation
 • Framtidens sätt att granska krav med hjälp av självlärande och resonerande AI. Hur fungerar det?
Du kommer att få arbeta i grupp med ett riktigt övningscase och moderna IT baserade övningshjälpmedel. Du kommer att skriva intressentkrav, systemkrav av olika typer och få direkt feedback på hur väl dina krav uppfyller satta kvalitetkriteria. Sedan får du se om du kan förändra och förbättra dina krav utifrån den feedback du fått. Hur bra är du på att formulera krav? Din grupp kommer analyseras och ni får konkret och grafisk återkoppling på era störst brister. Ni får även möjlighet att åtgärda några av dem samt få mer er resultatet hem för reflektion.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?