NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Kreativ förhandling - Excellence i förhandling

Kursen Kreativ förhandling lär dig att förmedla dina tankar och önskemål på ett kraftfullt och övertygande sätt. Genom kunskap och kompetens inom området förhandling kan du nå bra avtal för alla involverade parter.

Översikt

 18 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Kursen Kreativ förhandling har som huvudmål att du skall bli en bättre förhandlare grundat på samförstånd mellan förhandlingsparterna. Efter att du har genomgått denna kurs kommer du ha en klar och tydlig bild av hela processen inom förhandling, ifrån ”A till Ö” (eller ”Ax till Limpa”).

Du kommer att veta hur du förbereder dig inför en förhandling och du kommer att träna dig på att använda förhandlingsstrategier/-taktiker och olika förhandlingstekniker. Du kommer också att utveckla din potential i hur du hanterar kommunikation och bygga relationer på ett effektivt sätt. Du kommer att se förbättrade resultat i dina framtida förhandlingar och att känna större trygghet och självförtroende inför dina förhandlingar. En gåva för livet, helt enkelt!

Sammanfattning

Att vara en skicklig förhandlare har visat sig vara mer och mer värdefullt. Du förhandlar dagligen, med dina nära och kära, med dina överordnade, dina medarbetare, partners och kunder i alla möjliga situationer. Det kan vara i ett projekt, det kan handla om vem som hämtar från dagis, det kan handla om traditionell avtalsförhandling m.m.
Förhandlingsskicklighet är en av den mest centrala och viktiga kompetensen i ett modernt samhälle. Konsten att kunna säga Ja vid rätt tillfälle, men också konsten att kunna säga nej vid rätt tillfälle utan att för den skull skada dina relationer.
Träning i förhandling kommer att ge dig en ovärderlig kunskap, skicklighet och kompetens i att komma överens med människor. Detta kommer att medföra att du blir bättre på att hantera affärer och dagliga överrenskommelser med såväl kunder, leverantörer, medarbetare som andra intressenter.
Under kursen kommer du att få lära dig hur förhandlingsprocessen ser ut från början till avslut. Du kommer att få insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling. Kursledaren kommer även att visa på hur du på bästa sätt kommunicerar i förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Detta kommer att ge dig vägen till bra överenskommelser där både du och den andra parten kan känna er nöjda och samtidigt kunna påveverka dina relationer i en positiv riktning.
Under denna grundkurs kommer du att få lära dig hur du på ett effektivt sätt kan förmedla dina tankar och önskemål på ett kraftfullt och övertygande sätt. Genom enkla knep och kunskap om olika förhandlingsstrategier kan du nå bra avtal för samtliga parter involverade.
Boken Människan bakom förhandling författad av kursledaren ingår som kursdokumentation.
Du förhandlar oftare än vad du tror! Ofta är du inte medveten om när du förhandlar, det sker på möten och i dagliga arbetssituationer och även i ditt privata liv. Naturligtvis är skicklighet i förhandling ett måste inom försäljning och inköp. Men förhandling är minst lika viktig för dig som är chef, projektledare eller facklig representant, eller som agerar inom politiska och föreningsrelaterade uppdrag. Ja alla situationer där det finns människor som är involverade på ett eller annat sätt. Förhandlingskursen ger råd och verktyg i hur ni skapar en kreativ arbetsmiljö, utan onödiga konflikter med samsyn mellan medarbetarna och får ut den fulla potentialen av hela organisationen!

Introduktion

 • Vad är en förhandling?
 • Olika attityder och synsätt på förhandling!
 • Hur du kan skapa ”win-win” situationer.
 • Tänk igenom din strategi.

Förberedelser inför en förhandling

 • Hur du förbereder dig inför en förhandling.
 • Mental förberedelse, för att nå en god självkänsla.
 • Hur du tar reda på den andra partens behov!
 • Konsten att sätta flexibla mål (speciellt inom just förhandling).
 • Etablera din styrkeposition och se hur du kan förbättra den.

Förhandlingsprocessen

 • Förhandlingens fyra faser.
 • Konsten att få en god kontakt med din förhandlingspartner.
 • Konsten att lyssna på ett effektivt sätt.
 • Konsten att fråga kraftfulla frågor

Strategier

 • Hur du väljer och verkställer din strategi
 • Fördelar och nackdelar med olika strategier

Kommunikation i förhandling

 • Hur du lär dig att nå fram med dina budskap?
 • Hur du övertygar på ett professionellt sätt.
 • Hur du skapar förtroende?

Förhandlingstaktiker

 • Bra taktiker att använda
 • Mindre bra taktiker
 • Fula taktiker som du skall lära dig att känna igen och se upp för!

Tekniker och metoder

 • Förhandlingstekniker du alltid skall använda.
 • Hur du utvecklar din kreativitet
 • Lär dig hur du ger eftergifter
 • Lär dig hur du kan ta för dig.
 • Lär dig hur du gör avslut.

Sammanfattning & avslutning

 • Reflektion och ”feedback” på förhandlingsövningar
 • Hur gör du dina nya kunskaper till ett naturligt beteende?
 • Nästa steg för mig i min utveckling mot mästerskap i förhandling.
Kreativ förhandling varvar föreläsningar och olika praktiska övningar, samt lärorika förhandlingsspel där du kan testa och öva dig att bli en mästerlig förhandlare.

Boken Människan bakom förhandling författad av kursledaren ingår som kursdokumentation.

 Lärare

Jan-Åke  Björck
Jan-Åke har en lång erfarenhet av förhandling inom internationellt affärsliv. Han har i 30 års tid varit verksam inom förhandling inom ett flertal roller och i ett flertal landskulturer. Bl.a. har han agerat som projektledare, försäljningschef, produktchef, affärsområdets direktör inom Ericsson koncernen. På senare år har han specialiserat sig inom området förhandling såsom kursledare, forskare, författare, medlare, mentor och coach. Jan-Åke har en kombination av beteendevetenskap och praktiskt affärsliv. Ingenjör, ekonom och licensierad mental tränare, coach och NLP-tränare. Jan-Åke är känd för sin goda pedagogik, kunskap och förståelse för olika förhandlingssituationer som du kan hamna i, såväl inköp som försäljning, projektledning och chef- medarbetarrelationer.
Inga förkunskaper krävs

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 18 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?