NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

LEGO® Serious Play – team building

LEGO® Serious Play, kursen med fokus på att bygga team och grupper. Kursen passar dig som vill bygga vidare på din förståelse för gruppdynamik och mänskligt beteende.

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

När kursen är genomförd kan du hålla LEGO® Serious Play Workshops i din organisation med syfte att skapa välfungerande team, stärka teamgemenskapen samt arrangera en trevlig teamaktivitet. Dessutom fyller du på din förståelse för faktorer som påverkar teamets samspel och funktion.

Sammanfattning

I den här endagskursen sätter vi lekfullhet och delaktighet i centrum och ger dig en komprimerad inblick i hur du kan använda LEGO® Serious Play för att skapa bättre förutsättningar för välfungerande team, värderingsarbete och teambyggande. Kursen passar dig som vill bygga vidare på din förståelse för gruppdynamik och mänskligt beteende. I kursavgiften ingår en startbox för LEGO® Serious Play.
 
Passar dig som är verksam eller vill bli verksam som ledare eller coach.

Kursen inleds med en genomgång av vad metoden innebär

Dess bakgrund

Användningsområden

Styrkor och svagheter

Fokusering på workshops med syftet att ta fram strategier, mål, visioner, affärsplaner, innovationer, projektvisioner, projektmål och riskanalyser

Fokusering på hur man faciliterar LEGO Serious Play med syfte att bygga och lyfta individ, team och organisation

Kursen avslutas genom att gå igenom olika alternativa workshop, upplägg och facilieringstekniker

LEGO® Serious Play varvar övningar med förstärkningsteori. Under kursen får du utrymme att öva praktiskt på att facillitera metoden samt reflektera över hur du kan använda LEGO® Serious Play för att hjälpa ditt team att komma vidare i sitt arbete.

 Lärare

Jonas Hermansson
Jonas har arbetat med ledarskap, krav och test i mer än 25 år. Numera brukar Jonas kalla sig kvalitetscoach och är specialiserad på agila transformationer, agila arbetssätt, ledarskap, förändringsledning, test/kravorganisation, test/kravstrategi och kravhantering, allt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Jonas är även en uppskattad utbildare och föredragshållare.
Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega