NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Intensivkurs i mötesfacilitering

Denna kurs lär dig att skapa ett klimat som bidrar till individen och gruppens positiva utveckling. Du får med dig verktyg som stärker relationerna, engagerar och får individerna att känna sig delaktiga.

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen vet du hur man leder en grupp mötesdeltagare effektivt och framgångsrikt. Du kommer att få kunskaper om verktyg som hjälper dig att skapa engagemang och delaktighet i gruppen, som i sin tur leder till ökat ansvarstagande och lärande i din verksamhet. Efter kursen får du även 1 timmes stöd i det fortsatta arbetet. Detta är en bra försäkran för dig så att du kan känna dig trygg i att du använder rätt verktyg på rätt sätt.

Sammanfattning

Arbetslivets utveckling gör det nödvändigt att ha fler möten för att lösa komplexa uppgifter, ventilera svåra frågor och ta beslut som är viktiga för verksamheten. Samtidigt är det allt färre som upplever möten som meningsfulla och effektiva. Denna utveckling har inneburit att fler och fler behöver bli bättre på att leda grupper. I mötesrummet är det ofta heterogena grupper som du har att leda. Diskussionerna kan bli livliga och de ömsesidiga relationerna komplexa. Med färdigheter i facilitering, kan du utnyttja individen, gruppen och verktygens samlade potential för att lösa uppgifter, skapa delaktighet, bygga konsensus kring resultat, med mera. Många gånger är beslut så viktiga att endast konsensus gäller.
Under kursen kommer du att få en god inblick i hur facilitering används i praktiken. Det kan till exempel handla om facilitering i förändrings- och förbättringsarbetet, lösa konflikt, kreativitet, bygga relationer, lösa komplexa uppgifter eller helt enkelt skapa ett klimat som bidrar till individen och gruppens positiva utveckling. I kursen ingår boken "Mötesledarguiden" som är skriven av Krister Forsberg, samt "Utvecklingsloggen", ett verktyg till hjälp i din fortsatta utveckling i rollen som mötesledare/facilitator.
Loggen fokuserar på 7 steg för framgångsrik facilitering, dvs:
1. Skapa en strukturerad och engagerande mötesarena
2. Skapa och bevara ett positivt mötesklimat
3. Använda frågor som har en tydlig avsikt
4. Hålla fokus på förväntat resultat
5. Reflektera över nyttan med resultatet
6. Skapa en engagerande avslutning
7. Utvärdera mötet och min roll som facilitator
Kursen är en intensivkurs som vänder sig till dig som chef, gruppledare, projektledare, förändringsledare eller ledare av annat slag.

Mötesledaren/facilitatorn

 • Rollerna i mötet, ledaren respektive deltagarnas ansvar
 • Utvecklade färdigheter i facilitering – fyra utvecklingsnivåer
 • Ledarskapet, att skapa förtroende framför varje grupp
 • Forma gruppens beteende redan i planeringen

Mötesprocessen

 • Syfte och förväntat resultat
 • Agendan
 • Att bryta isen
 • Att förmedla ett budskap
 • Att bygga konsensus kring resultatet
 • Läsa och använda kroppsspråket
 • Mötesklimatet
 • Använda rätt verktyg rätt
 • Sammanfattning och reflektion
 • Avslut, nästa steg
 • Utvärdering av mötet
 • Rapporten/protokollet

Verktygen

 • Val av lämpligt verktyg
 • Fråge- och lyssnartekniker
 • Teknik som skapar hög delaktighet
 • Verktyg som skapar struktur i beslutsprocessen

Samspelet

 • Normer och beteenden
 • Hantera situationer och lösa konflikter
 • Grupprocesser
Kursen varvas med kortare övningar och reflektion.

 Lärare

Freddie Hahn
Freddie är ekonom och projektledare och jobbar dagligdags både med agila och traditionella projektledningsmetoder. Han har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i större organisationer och håller även kurser och föreläser inom Projektledning, Ledarskap och Change Management. Freddie har även stor erfarenhet av att coacha team hos stora företag i agila metoder. Freddie är diplomerad inom Six Sigma samt certifierad Scrum Master.
Viss erfarenhet av att leda möten
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega