NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Kanban i praktiken

Kanban är verktyget som åskådliggör flöden och flaskhalsar i en förändringsprocess. Metodiken har med stor framgång använts inom portföljhantering och affärsutveckling.

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du att veta vad Kanban är och hur det kan användas din verksamhet. Vidare har du fått öva på hur man kan använda Kanban-tavlan på ett effektivt sätt, samt hur man anpassar användandet för att hantera olika situationer som uppstår i verksamheten.

Sammanfattning

Kanban har sina rötter i tillverkningsindustrin och leanfilosofin. Men kanban idag är så mycket mer än det. Verktyget används inom alla typer av verksamheter såväl privata som offentliga. Du kan använda kanban på ett sjukhus, i en försäljningsorganisation, i en ledningsgrupp och i tusentals andra situationer. Kanban är ett sätt att synliggöra processer, hitta ”onödigt” (inte värdeskapande) arbete och därigenom skapa möjligheter för ökat samarbete, både mellan individer och mellan avdelningar. Med kanban kan vi leverera snabbare, med bättre kvalitet (yttre effektivitet), identifiera hinder och skapa bättre laganda (inre effektivitet) Kanban är, med sitt enkla och flexibla uttryckssätt, användbart i alla former av planering och styrning.
Kanban-tavlan är ett sätt att visualisera hur processen ser ut för att genomföra en aktivitet och för att beskriva ett statusläge. Det är ett enkelt och effektivt sätt att snabbt få värde av Kanban. Visualisering ger direkta svar på: Vilka aktiviteter är pågående? Vem jobbar på den här aktiviteten just nu? Hur långt har en aktivitet kommit genom processen? Vilka steg är kvar att jobba på? Vilka är färdiga? Arbetsmodellen underlättar också för att effektivt teamarbete.
Kursen vänder sig till dig, oavsett roll eller position som vill lära dig grunderna i hur man använder Kanban-tekniken för att tydliggöra processer, skapa värde, reducera onödigt arbete, förbättra teamwork och korta ledtid.

Teori och nyttan av Kanban

  • När och hur startade Kanban? Historik, värdegrund, filosofi och principerna som gör att Kanban fungerar

Grundprinciperna för Kanban-tavlan

  • Flödesorienterat istället för resursorienterat, fokus på visualisering och effektiv kommunikation

Praktiska tillämpningar av Kanban-tekniker

  • Deltagarna får skapa Kanban-tavlor utifrån olika behov, typ av verksamhet och vad de vill synliggöra

Anpassningar av Kanban-tavlan för olika situationer

  • När ni använder Kanban-tavlan i verksamheten uppstår det olika situationer som man måste kunna hantera. Vi går igenom olika scenarier för att skapa kunskap och handlingsberedskap, samt att visa hur flexibelt man kan utforma tavlan

Kanban kopplat till affärsmål

  • En variant på Kanban kallas för Iceberg Kanban. Här utgår man från affärsmål, och bryter sen ner dessa i leverabler och aktiviteter.

Kanban i relation till andra agila metoder

  • Vi gör en jämförelse och tittar på möjligheter till kombiantion. Vi belyser likheter och skillnader mellan metoderna

Flera tillämpningar av Kanban

  • Vi går igenom prioriteringstekniker (hur man väljer ut nästa aktivitet/arbetsuppgift) och ger några exempel på hur Kanban kan tillämpas inom t ex sjukvård, försäljning, IT, i ledningsgrupp m f

Grupparbeten och gruppdiskussioner

Sammanfattning och avslut

Kursen är praktiskt upplagd med ett flertal övningar i hur man kan använda kanban och kanbantavlan i olika situationer.

 Lärare

Freddie Hahn
Freddie är ekonom och projektledare och jobbar dagligdags både med agila och traditionella projektledningsmetoder. Han har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i större organisationer och håller även kurser och föreläser inom Projektledning, Ledarskap och Change Management. Freddie har även stor erfarenhet av att coacha team hos stora företag i agila metoder. Freddie är diplomerad inom Six Sigma samt certifierad Scrum Master.
Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega