NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Medvetet Ledarskap - För effektivt samarbete och ledning

Genom att förena självmedvetenhet och följarskap, framhäver kursen hur medvetet ledarskap inte bara bygger på att förstå och leda sig själv utan också på förmågan att inspirera och vägleda andra.

Översikt

 14 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter kursen har du kunskapen för att kunna fördjupa din förståelse för självmedvetenhet som den inre kompassen, styrd av personliga värderingar och mål. Du har vidare stärkt din förmåga att förstå och leda grupper effektivt. Dynamiken och kulturen som driver prestationer ska bli centrala för att utveckla samarbetskraft. Du har förbättrat din emotionella kompetens som ledare, med insikt om att hantera känslor är avgörande för att vara professionell. Du har även lärt dig hur känslor och relationer påverkar energi och engagemang och till följd av detta kan du bidra med positiv påverkan på både individuell och organisatorisk nivå.

Sammanfattning

Kursen navigerar smidigt mellan självmedvetenhet och följarskap, där självmedvetenhet ger riktning genom personliga värderingar och mål och medveten närvaro möjliggör autentisk interaktion. Följarskap betonar effektivt samarbete och ledning av grupper och team, med fokus på dynamik och kultur för prestation. Genom att förena självmedvetenhet och följarskap, framhäver kursen hur medvetet ledarskap inte bara bygger på att förstå och leda sig själv utan också på förmågan att inspirera och vägleda andra, vilket skapar en kraftfull dynamik som förstärker både individuell och kollektiv framgång. Självmedvetenhet och förmågan att förstå och hantera känslor lägger grunden för djupare insikter i egna styrkor och svagheter. Forskning visar att dessa faktorer är avgörande för att vara och uppfattas som en professionell och ansvarstagande ledare. Psykologiskt kapital, med positiva resurser som hopp och optimism, påverkar arbetsgruppens förmåga att trivas och möta utmaningar. Att vara en ledare handlar nämligen inte bara om strategi och beslut, utan även om att hantera känslomässiga utmaningar. Känslor och relationer påverkar såväl energi, engagemang, som ekonomiska resultat i organisationer. I kursen utforskar vi dessa viktiga aspekter av ledarrollen.
 
För ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom. Du bör vara intresserad av att utveckla dig själv och att ta ett tydligt steg mot det autentiska ledarskapet.

Självmedvetenhet

 • Självbild, självkännedom och självutveckling
 • Dina värden och att agera i värderad riktning
 • Känslor, tankar och beteenden
 • Motiv och mål

Följarskap

 • Neuroledarskap
 • Psykologiskt kapital
 • Psykologisk trygghet
 • Beteenden och motivation i grupp
 • Grupp/team och det transformerande ledarskapet
 • Relationell transparens och tillit
 • Hälsa och välmående
Kursen kombinerar teori och praktiska verktyg för att ge deltagarna en heltäckande förståelse och tillämpning av medvetet ledarskap, vilket möjliggör en positiv påverkan på både individuell och organisatorisk nivå.
Inga förkunskaper krävs för kursen.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?