NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Medvetet Ledarskap - För effektivt samarbete och ledning

En kurs som ger dig personlig utveckling genom att öka din förståelse för dig själv som ledare och medarbetare. Lär dig att förena självmedvetenhet och följarskap.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen har du kunskapen för att kunna fördjupa din förståelse för självmedvetenhet som den inre kompassen, styrd av personliga värderingar och mål. Du har vidare stärkt din förmåga att förstå och leda grupper effektivt. Dynamiken och kulturen som driver prestationer ska bli centrala för att utveckla samarbetskraft. Du har förbättrat din emotionella kompetens som ledare, med insikt om att hantera känslor är avgörande för att vara professionell. Du har även lärt dig hur känslor och relationer påverkar energi och engagemang och till följd av detta kan du bidra med positiv påverkan på både individuell och organisatorisk nivå.

Sammanfattning

Medvetet Ledarskap hanterar grundläggande principer av självmedvetenhet och följarskap. Dessa två element formar grunden för ett autentiskt och effektivt ledarskap. Genom att fokusera på en inre kompass styrd av personliga värderingar och mål, ger kursen djupa insikter i hur medveten närvaro kan främja autentiska interaktioner och personlig utveckling.
Med betoning på följarskap hanteras vikten av att bygga och leda team på ett sätt som främjar prestation och samarbete. Vi undersöker hur psykologiskt kapital, som hopp och optimism, kan vitalisera ett team och förbereda det för att möta utmaningar framgångsrikt.
Kursen belyser också den kritiska roll som känslomässig intelligens spelar i ledarskapet och hur förmågan att förstå och hantera känslor påverkar inte bara individens välbefinnande utan också organisationens energinivåer, engagemang och resultat. Vi utforskar hur dessa aspekter kan skapa en mer sammanhållen och framgångsrik arbetsmiljö. Genom en balanserad kombination av teori och praktik syftar kursen till att ge dig en omfattande förståelse för medvetet ledarskap. Den är utformad för att inspirera och uppmuntra till fortsatt utforskning av hur ett medvetet tillvägagångssätt kan förändra både din egen ledarstil och din organisations – och ditt teams utveckling.
Inspirerad av Acceptance and Commitment Leadership Training integrerar kursen beprövade psykologiska principer med konkreta ledarskapsstrategier, vilket ger dig verktygen för att skapa positiva förändringar på både individuell och organisatorisk nivå. I kursen finns utrymme för egen reflektion och diskussion tillsammans med andra kursdeltagare samt reflektionsövningar med hjälp av case.
 
För ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom. Du bör vara intresserad av att utveckla dig själv och att ta ett tydligt steg mot det autentiska ledarskapet.

Självmedvetenhet och medvetet ledarskap

 • Självbild, självkännedom och självutveckling
 • Dina värden och att agera i värderad riktning
 • Känslor, tankar och beteenden
 • Motiv och mål
 • Välbefinnande och stresshantering
 • Emotionell kompetens
 • Autentiskt ledarskap och livsvärden
 • Medveten närvaro
 • Neuroledarskap
 • Psykologiskt kapital
 • Psykologisk trygghet
 • Beteenden och motivation i grupp
 • Grupp/team och det transformerande ledarskapet
 • Relationell transparens och tillit
 • Hälsa och välmående
 • Case
Kursen kombinerar teori och praktiska verktyg för att ge deltagarna en heltäckande förståelse och tillämpning av medvetet ledarskap, vilket möjliggör en positiv påverkan på både individuell och organisatorisk nivå.
Inga förkunskaper krävs för kursen.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?