NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Microsoft Project - Grundkurs

Under denna grundkurs får du lära dig hur Microsoft Project kan användas för att planera projekt, hantera resurser, följa upp planer och skapa olika typer av rapporter till projektets intressenter.

Översikt

 13 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter denna grundkurs i Microsoft Project skall har du fått goda kunskaper i hur Microsoft Project kan användas på ett effektivt sätt i det dagliga projektarbetet. Efer kursen kommer deltagaren lättare att kunna uppnå sina projektmål med hjälp av Microsoft Project. Deltagaren kommer att kunna följa upp planera, hantera resurser samt kunna skapa olika typer av rapporter till projektets intressenter.

Sammanfattning

Microsoft Project är ett mycket kraftfullt verktyg som underlättar planeringen, genomförandet och uppföljningen av projekt. Verktyget har de senaste åren mognat och innehåller idag funktioner som stödjer hela kedjan i projektarbetet.
Även om många projekt redan idag använder verktyget så kan det vara svårt att utnyttja dess fulla potential. Detta beror ofta på att projektdeltagarna inte har fått en grundläggande genomgång av verktygets alla fördelar. Använt på rätt sätt är Microsoft Project ett ovärderligt verktyg för alla typer av projekt, stora som små, att uppnå sina mål.
Du kommer under kursen att få lära dig hur du skapar planer som du sedan successivt bygger på med olika parametrar. Dessutom kommer du få lära dig hur verktyget kan användas för att hantera resurser, följa upp planer och skapa olika typer av rapporter till projektets intressenter.
Microsoft Project - Grundkurs vänder sig till dig som idag arbetar med styrning eller administration av projekt eller som deltar i projekt och som behöver kunskaper i hur man med MS Project kan uppnå ett effektivare arbete. Kursen är mycket lämplig för dig som är projektledare, projektsekreterare, projektadministratörer och övriga projektdeltagare.
Du får som deltagare på kursen välja version och språk (engelska eller svenska). Ange vänligen dina val av version och språk vid anmälan.

Inledning

 • En genomgång av verktygets olika delar
 • Repetition och genomgång av begrepp
 • Rekommenderade arbetssätt
 • Att utnyttja hjälpfunktionerna

Uppstart

 • Att definiera ett nytt projekt i MS Project
 • Projektets mål, förutsättningar och begränsningar
 • Skapa projektfilerna
 • Mata in grundläggande information
 • Planering: skapa en kalender

Aktiviteter

 • Exempel på aktiviteter
 • Definiera aktiviteter
 • Aktiviteters olika parametrar
 • Gruppera aktiviteter
 • Milstolpar
 • Kritiska linjen

Resurser och personal

 • Exempel på resurser
 • Definiera resurser
 • Resursers olika parametrar
 • Tilldela resurser till aktiviteter
 • Budgetering

Projektplan

 • Att skapa en originalplan
 • Vyer
 • Hantera konflikter i planen

Uppföljning

 • Uppdatera tid och kostnader
 • Hantera avvikelser från originalplanen

Rapporter

 • Att visualisera komplexa data
 • Olika typer av rapporter
 • Skapa egna rapporter

Sammanfattning och avslutning

 • Att dela information med projektgruppen
 • Strategier för skydd av data
Microsoft Project - Grundkurs är övningsintensiv och du får öva på alla i kursen ingående avsnitt. Övningarna baseras på lärarens erfarenhet från riktiga projekt.
Grundläggande kännedom om de vanligast förekommande projekttermerna motsvarande NFI:s kurs Grundkurs i projektledning samt grundläggande kunskaper i Office-paketet. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 13 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?