NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Ny som chef

Kursen Ny som chef rustar dig för viktiga situationer, ansvar och aktiviteter som du behöver behärska i chefsrollen. Du får den stabila grunden som behövs för ett framgångsrikt ledarskap, oavsett om du är nytillträdd chef eller har varit chef under en tid.

Översikt

 14 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter kursen Ny som chef har du fått insikt i vanliga nybörjarfällor. Du har även fått en ökad självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för ett framgångsrikt ledarskap. Du kommer att få kunskap om gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens utvecklingsnivå och mognad. Du kommer också att ha praktiska verktyg för att underlätta prioritering, planering och för att lättare kunna fokusera på resultatmålen.

Sammanfattning

När du är ny som chef står du inför nya utmaningar. Att då kunna stå på en stabil grund i ledarskapet och känna trygghet i din roll som nybliven chef ger dig förutsättningar att kunna utöva ett hållbart och framgångsrikt ledarskap.
Kursen fokuserar på tre områden, “Att leda sig själv”, “Att leda andra” och “Att leda verksamheten”. Med utgångspunkt i de senaste teorierna och beprövad erfarenhet får du möjlighet att ta till dig kunskaperna som behövs för att starta din ledarskapsbana på bästa sätt genom både föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Du får möjlighet att prova på hur man genomför svåra samtal och andra viktiga situationer och aktiviteter som du behöver behärska i chefsrollen. Kursen riktar sig även till befintliga chefer och ledare. Du kanske har arbetat som chef under en tid men vill uppdatera dig eller få en bättre grund att arbeta med utifrån dina egna erfarenheter.
Ny som chef riktar sig till dig som ska eller har tagit dig an en chefsroll. Kursen lämpar sig också för den som har längre erfarenhet men vill repetera grundläggande ledarskap.

Vad innebär det att vara chef

Rollförväntningar - Att förändra sin roll i organisationen

Att vara ny som chef - Undvik de vanliga fällorna

Ledarstilar och inlärningsstilar

Att leda sig själv och andra – trovärdighet och värderingar

Delegering och involvering

Motivation och drivkrafter- dina och medarbetarnas

Situationsanpassat ledarskap

Generationsskillnader i synen på arbete och hur du förhåller dig som chef

Hur prioriterar jag som chef bäst min tid?

Att hantera press och prestation

Feedback som ett kraftfullt ledningsverktyg

Det coachande förhållningssättet

Arbetsrätt och vad du som chef behöver känna till om denna

Chefens årshjul

Lönesättande samtal

Konflikter och konflikthantering

Det svåra samtalet

Mål, målsättningar och visioner

Ny som chef varvar mellan teori, föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar för att maximera inlärningen.
Inga förkunskaper krävs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?