NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Prestandatest - Intensivkurs

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Kursen ger goda grundkunskaper inom ett stort antal viktiga delar av prestandatest. Du kommer efter genomgången kurs känna till det viktigaste som berör prestandatest - tekniker för att välja och utforma testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra testrapport, monitorering i realtid och vilka de viktigaste framgångsfaktorerna för prestanda test är.

Sammanfattning

Hur verifierar du prestandakraven på bästa sätt? Hur skapar du rapporter av prestandatest? Vilka prestandakrav krävs för testerna? Dessa frågor och många fler kommer många fler kommer du att få svar på under denna kurs.
Utbildningen syftar till att ge dig kunskap i hur du på bästa sätt genomför prestandatester. Kursen behandlar prestandatester som förekomst och är helt verktygsoberoende. Under kursen kommer du att få kunskap om det viktigaste som berör prestandatest - tekniker för att välja och utforma testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra testrapport, monitorering i realtid och vilka de viktigaste framgångsfaktorerna för prestanda test är.
Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med prestandatest.
Systemutvecklare som genomför komponent och integrationstester, systemägare, förvaltningsansvarig och beställare, testledare, testprojektledare och teststrateg, linjechef med testinriktning som behöver en inblick i hur prestandatester genomförs på bästa sätt.

Prestandakrav

  • Vilka prestandakrav som krävs för testerna

Testtyper

  • Hur man verifierar prestandakraven på bästa sätt

Realistiska prestandatester

  • Vad man skall tänka på för att säkerställa att testscenarios blir realistiska, och hur man identifiera detta

Vad skall jag fokusera på

  • Vilka delar av systemlösningen som man skall noga att täcka med prestandatesterna

Monitorering

  • Metoder för insamla systemvärden i realtid

Testprocessen

  • Testprocessen och hur den bäst används

Vad bör en rapport innehålla

  • Redovisning av resultat av prestandatest
  • Hur skapar man rapporter av prestandatest
  • Struktur och innehåll

Framgångsfaktorer

  • Vad man skall tänka på för att prestandatesterna skall bli en framgångsrik del av den generella testprocessen

Sammanfattning och avslutning

Lärarledd med klassdiskussioner och live demonstrationer.

 Lärare

David Rosshagen
David är prestandatestexpert med över 13 års erfarenhet inom området. David har omfattande kunskaper om hur rätt krav bör sättas inför prestandatesterna. Detta för att kunna genomföra prestandatester som är relevanta inför driftsättning. David är en van utbildare inom prestandatest.
Grundläggande kunskaper kring test av IT-system

Relaterade kurser

 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega

Relaterade kurser