startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

15-17 dec
24-26 jan
2-4 mars
25-27 apr
13-15 juni
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  3 dagar

Pris:  18950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Syfte med Projektledning i praktiken är att utveckla färdigheter att tillämpa projekt som arbetsform och öka förståelsen för vad professionell projektledning innefattar. Samt ge insikter i hur projektmetodiken skapar förutsättningar för en effektivare styrning och ledning av interna och externa projekt och uppdrag.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
15-17 dec
24-26 jan
2-4 mars
25-27 apr
13-15 juni
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  3 dagar
Pris:  18950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen Projektledning i praktiken ska du ha fått ökad kunskap om:

- Projektmetodikens grunder
- Vad en projektmodell är och hur den tillämpas.
- Hur en effektiv projektorganisation bör se ut.
- Hur projekt initieras, analyseras, planeras, genomförs och avslutas.
- Intressenthantering och riskhantering
- Hur team sätts samman och utvecklas.
- Hur projektmetodiken kan kombineras med agila metoder.

 Vem bör deltaga?

Projektledning i praktiken vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att analysera, planera och leda projekt. Du jobbar kanske idag som projektledare och vill fördjupa dina kunskaper eller nyligen blivit utsedd att leda ditt första projekt. Även projektbeställare och styrgruppsmedlemmar har stor nytta av denna kurs.

 Sammanfattning

Projekt är en lämplig arbetsform när det finns behov att samordna resurser för att utföra ett tidsbegränsat uppdrag eller uppgift som kräver olika erfarenhet och kompetens.

Kursen Projektledning i praktiken tar både upp projektstyrning och projektledning. Projektstyrning handlar i huvudsak om hur ett projekt ska styras och vägledas från ett övergripande verksamhetsperspektiv. Medan projektledning primärt handlar om hur man tar fram och levererar resultat, genom att analysera uppdraget, välja arbetsmetoder, organisera resurser, planera och följa upp aktiviteter. Tillsammans utgör projektstyrning och projektledning en helhet som både ska garantera resultat i de enskilda projekten men också säkerställa verksamhetens strategiska mål.

Kursen stödjer internationella standarder från PMI, IPMA och ISO.

I kursmaterialet ingår boken ”Projektledning” tillsammans med en övningsbok. Böckerna är skrivna av Bo Tonnquist, en av kursledarna.

 Övningar

Projektledning i praktiken innehåller övningar där du får möjlighet att praktisk träna på de teoretiska momenten samt analyser och tester som ger dig en ökad insikt om ditt ledarskap och hur projektgruppen utvecklas.

 Lärare

Bo Tonnquist
Bo är senior projektledare, med en lång erfarenhet både operativt och som konsult inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Bo har författat flera böcker inom projektledning och har varit medlem av IPMA’s svenska certifieringsstyrelse
Claes Hydén
Claes är managementkonsult med inriktning på utveckling av varumärken, säljkommunikation och projektmetodik. Han har erfarenhet som VD, affärs- områdeschef, marknads- och försäljningschef och har under många år drivit större såväl förändrings- som marknadsföringsprojekt. Claes har under lång tid arbetat med utbildning och på senare år även som mentor och affärsrådgivare.

 Förkunskaper

Erfarenhet av att ha deltagit i ett eller flera projekt.

 Kursinnehåll

Projekt som arbetsform

 • Projektets koppling till verksamhetens övergripande mål
 • Projektprocessen – faser, beslutspunkter och leveranser
 • Projektorganisationen – roller, ansvar och befogenheter
 • Projektet bakgrund, syfte (effektmål) och mål (produktmål)

Klarlägga uppdraget och intressenter

 • Planeringskedjan – från idé till en övergripande plan
 • Projektets omfattning och avgränsningar (WBS)
 • Kravhantering – ta fram och prioritera krav
 • Intressenteras olika förväntningar på projektet
 • Kommunikationsplanen

Organisera och strukturera projektet

 • Välja metod för genomförandet – klassiskt eller agilt
 • Ta fram en plan för att synkronisera aktiviteter och resurser
 • Riskhantering och strategier för åtgärder
 • Principer för bemanning
 • Team eller en projektgrupp
 • Grupprocessen

Genomföra och leda projekt

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Löpande uppföljning och rapportering
 • Avvikelser och ändringshantering
 • Sprintprocessen
 • Leverans och godkännande

Avsluta projekt och hämta hem nyttan

 • Utvärdering av projektet
 • Ständiga förbättringar
 • Nyttorealisering

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss