NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Syfte med Projektledning i praktiken är att utveckla färdigheter att tillämpa projekt som arbetsform för att skapa effektivare styrning och ledning av interna och externa projekt och uppdrag. Samt öka förståelsen för vad professionell projektledning innefattar och visa hur traditionell projektmetodik kan kombinera med agila arbetsmetoder.

Översikt

 19 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Projektledning i praktiken ska du ha fått ökad kunskap om:

- Projektmetodikens grunder
- Hur klassisk projektledning kan kombineras med agila metoder
- Hur en effektiv projektorganisation bör se ut.
- Hur projekt initieras, analyseras, planeras, genomförs och avslutas.
- Intressenthantering och riskhantering
- Hur team sätts samman och utvecklas
- Insikter och förståelse kring ledarskap och gruppdynamik

Sammanfattning

Projekt är en lämplig arbetsform när det finns behov att samordna resurser för att utföra ett tidsbegränsat uppdrag eller uppgift som kräver olika erfarenhet och kompetens.
Kursen Projektledning i praktiken tar både upp projektstyrning och projektledning. Projektstyrning handlar i huvudsak om hur ett projekt ska styras och vägledas från ett övergripande verksamhetsperspektiv. Medan projektledning primärt handlar om hur man tar fram och levererar resultat, genom att analysera uppdraget, välja arbetsmetoder, organisera resurser, planera och följa upp aktiviteter. Tillsammans utgör projektstyrning och projektledning en helhet som både ska garantera resultat i de enskilda projekten men också säkerställa verksamhetens strategiska mål.
Kursen stödjer internationella standarder från PMI, IPMA och ISO.
Denna kurs ger 21 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.
I kursmaterialet ingår boken ”Projektledning” tillsammans med en övningsbok. Böckerna är skrivna av Bo Tonnquist, en av kursledarna.
Projektledning i praktiken vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att analysera, planera och leda projekt. Du jobbar kanske idag som projektledare och vill fördjupa dina kunskaper eller nyligen blivit utsedd att leda ditt första projekt. Även projektbeställare och styrgruppsmedlemmar har stor nytta av denna kurs.

Projekt som arbetsform

 • Projektets koppling till verksamhetens övergripande mål
 • Projektprocessen – faser, beslutspunkter och leveranser
 • Projektorganisationen – roller, ansvar och befogenheter
 • Projektet bakgrund, syfte (effektmål) och mål (produktmål)

Klarlägga uppdraget och intressenter

 • Planeringskedjan – från idé till en övergripande plan
 • Projektets omfattning och avgränsningar (WBS)
 • Kravhantering – ta fram och prioritera krav
 • Intressenteras olika förväntningar på projektet
 • Kommunikationsplanen

Organisera och strukturera projektet

 • Välja metod för genomförandet – klassiskt eller agilt
 • Ta fram en plan för att synkronisera aktiviteter och resurser
 • Riskhantering och strategier för åtgärder
 • Principer för bemanning
 • Team eller en projektgrupp
 • Grupprocessen

Genomföra och leda projekt

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Löpande uppföljning och rapportering
 • Avvikelser och ändringshantering
 • Sprintprocessen
 • Leverans och godkännande

Avsluta projekt och hämta hem nyttan

 • Utvärdering av projektet
 • Ständiga förbättringar
 • Nyttorealisering
Projektledning i praktiken innehåller övningar där du får möjlighet att praktisk träna på de teoretiska momenten samt analyser och tester som ger dig en ökad insikt om ditt ledarskap och hur projektgruppen utvecklas.
Erfarenhet av att ha deltagit i ett eller flera projekt.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Kursbilder
Projektledning i praktiken
Produktiviteten och engagemanget flödar! Varje ledig yta på väggarna tas upp under kursens gång.