NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Skapa självorganiserande team

Har din organisation bestämt sig för att gå mot ett mer modernt arbetssätt, kanske agila metoder? Är du chef eller ledare och undrar hur du behöver anpassa ditt ledarskap för att stötta den nya organisationen på bästa sätt? Funderar du på hur du behöver förändra ditt ledarskap för att teamen ska bli mer självgående? Då är det här kursen för dig.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter avslutad kurs har du fått praktiska tips och verktyg som hjälper att forma självstyrande team. Du ser kanske på ledarskap på ett nytt sätt och har hittat nya förhållningssätt. Meningen med kursen är att den ska väcka och stimulera nya tankar och utveckla din förmåga att tänka och agera. Den ger insikt i vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att ge ditt team bästa möjliga förutsättningar för att prestera.

Sammanfattning

Agilt ledarskap syftar till skapa snabbrörliga och högpresterande team genom att flytta beslutsfattande och ansvarstagande nedåt i företagspyramiden. Oftast handlar det om att få teamen som jobbar med produkterna eller tjänsterna mer självstyrande. För att kunna göra detta krävs vanligtvis att såväl teamen som ledarna förändrar sitt beteende. Tvärtemot vad många tror så behöver ledarskapet förändras innan man kan förvänta sig en förändring hos teamen. Ibland har en organisation redan mer självgående team än vad man tror. Det kan då vara såväl ledarskap som strukturella hinder som gör att teamen inte kan prestera så bra som de har potential till. Efter kursen kommer du att ha förståelse för vad som krävs för att släppa teamens hela potential fri.
Du behöver inte vara ledare för att ha glädje av kursen, men för att kunna använda dina lärdomar i vardagen är det en fördel att ha en ledande roll. Kursen riktar sig till alla typer av ledare som direkt eller indirekt arbetar med team för såväl privat som offentlig sektor. Det kan vara antingen som gruppchef, mellanchef eller en högre position. Deltagaren ska vilja förändra företagets kultur och ledarskap till ett mer snabbrörligt och självstyrande och utvecklande arbetssätt. Du är beredd på att jobba på att öka tilliten till teamet och hjälpa dem att bygga den.
Att ge dig ökad förmåga att leda självorganiserande team.
Ökad förståelse för de förutsättningar som behöver vara på plats för att få full kraft i självorganiserande team.
Ge dig insikter om ditt eget ledarskap och vad du kan expandera.

Kunskap om vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att ge självorganiserande team bästa förutsättningar för att lyckas.
Viktiga kriterier för att teamet ska kunna bli självorganiserande
Kunskap om expansivt och agilt ledarskap
Kunskap om beteende- och kulturförflyttning.

Agila processer kopplat till komplicerade och komplexa utmaningar

Expansivt ledarskap, att leda och lita till processen och andras förmåga i snabb förändring och utveckling

Ledning och uppföljning i en lärande kultur

Hur man bäst skapar och bygger ett högpresterande team

Ingående verktyg

  • Att upprätta polaritetskartor
  • Att hantera S-kurvor
  • Kommunikationsnycklar
  • Hantering av komplexa utmaningar
  • Den levande processen, ett verktyg för att vidmakthålla självorganiserade team
  • Relationsbefrämjande teorier och verktyg för teamutveckling, att skapa psykologisk trygghet
Vi utgår från ett systemiskt förhållningssätt och systemiska metoder. Utbildningen bygger på erfarenhets- och upplevelsebaserade övningar, varvat med teorier. Du som deltagare får möjlighet att ta med egna exempel för att på så sätt få direkt stöd och verkan i din egen verksamhet. Övningarna kan uppfattas som utmanande och provocerande, eftersom vi i lärandet behöver göra just utmana invanda tankemönster. Som deltagare får du också med dig teorier om lärande och övar din pedagogiska förmåga.

 Lärare

Karin Ulfhielm
Karin har en beteendevetenskaplig utbildning från Stockholms universitet och en gedigen bakgrund inom HR (över 15 års erfarenhet i olika HR-roller) inom detaljhandel och advokatbransch (Statoil, ICA och Mannheimer Swartling), där resultatfokus och kvalitetstänk alltid varit tydliga ledstjärnor. Med utgångspunkt från det parat med ett stort intresse för utveckling och nyfikenhet, blev steget till konsult- och faciliteringsroll helt självklart och naturligt för Karin. Karin brinner för förändringsprocesser och att skapa förutsättningar för det goda samarbetet och att ta steg i förändringen.
Anna Orbe
Anna har erfarenhet som chef från såväl mjukvaruutveckling som life science. De senaste dryga 15 åren har hon ägnat vägledning och träning av organisationer till ökad hållbarhet, ökad effektivitet samt ökad innovationskraft. Genom medarbetarengagemang, med levande självorganiserade team, som tar ansvar för sin egen och organisationens utveckling, har många extraordinära resultat uppnåtts; kulturella effekter, systemiskt lärande, individuell utveckling och hållbarhet samt mycket goda ekonomiska resultat. Hon vet hur man arbetar för att tillvarata samlad gemensam kompetens och utvecklingskraft. Anna har utbildat och tränat hundratals chefer och ledare och förbättringscoacher. Allt med syfte att skapa trygga ledare och medarbetare i en lärande organisation i en snabb och manöverbar (agil) utveckling. Medförfattare till boken ”Change – en liten bok om ett stort ämne.”
Zenita Toftgård
Zenita har erfarenhet som strategisk partner av utvecklingsprocesser i privata och offentliga verksamheter. Hon har verkat i över 10 år som organisationskonsult och har under dessa år fått inblick i 100-tals organisationer och arbetsplatser inom olika branscher. Hennes fokus ligger på att utveckla medarbetares och chefers förmåga att tänka nytt, hitta nya lösningar och med ett agilt förhållningssätt vara i framkant. Uppdragen har präglats av kulturtransformation, ledar-, och verksamhetsutveckling. Zenitas engagemang ligger i att bidra till organisationers utveckling genom att öka förståelsen för värderingar, drivkrafter som påverkar i den verksamhet man verkar i. Allt hänger samman vilket har betydelse för utveckling av självorganiserande system, innovativt arbetssätt och verksamhetsnytta. Zenita har under många år arbetat med ledarskapsutbildningar på olika nivåer på Stockholms Universitet, KI, externa och interna företagsutbildningar. Hon arbetar processinriktat med fokus på cirkulärt lärande utifrån ett systemiskt perspektiv.
Grundläggande kunskaper om Agila metoder krävs. Ett öppet sinne och vilja till förändring är också ett måste för att tillgodogöra sig kursen.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega