NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser har stor nytta av kursen Informationsbehandling med SQL. Här får du lära dig att sammanställa rapporter utifrån information som finns i databaser.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter denna grundkurs i SQL kommer du på egen hand kunna formulera SQL-frågor för att utvinna information ur relationsdatabaser. Du kommer även ha djupare kunskaper om hur SQL är uppbyggt samt veta hur du kan tillämpa SQL på bästa sätt.

Sammanfattning

SQL (Structured Query Language) är det generella kommandospråk som i dag används vid kommunikation med relationsdatabaser från olika leverantörer. Användningsområdet är mycket utbrett.
Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser tjänar på att ha goda kunskaper inom SQL för att själv kunna sammanställa rapporter utifrån information som finns i databasen.
För fördjupad kunskap inom ämnet: Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs
Informationsbehandling med SQL är kursen för dig som från grunden vill LÄRA sig SQL. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig som arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 eller någon annan relationsdatabas.

Inledning

 • Lite databashistorik
 • Bakgrund till språket SQL

Relationsdatabaser

 • Struktur
 • Tabeller, Rader och Kolumner
 • Relationer
 • Nycklar
 • Regler
 • Index

Datadefinition

 • Inbyggda datatyper
 • NULL
 • Skapa tabeller - CREATE
 • Radera tabeller - DROP
 • Förändra tabeller - ALTER
 • Lägga till kolumner
 • Begränsningar

Datamanipulering

 • Sökning i en tabell - SELECT
 • Sökvillkor - WHERE
 • Logiska operatorer - AND, OR
 • Projektion
 • Wildcards
 • Beräkningar
 • Sökning i flera tabeller - JOIN
 • Sortering - ORDER BY
 • Gruppering - GROUP BY
 • Aggregering
 • Vyer
 • Lägga till data - INSERT
 • Uppdatera data - UPDATE
 • Radera data - DELETE
 • Predikat
 • Transaktionskontroll
 • Begin transaction
 • Commit
 • Rollbock

Funktioner

 • Datumfunktioner
 • Matematik
 • Niladicfunktioner
 • Stränghantering
 • Systemfunktioner
 • Typkonvertering

Sammanfattning och avslutning

Genom ett flertal praktiska övningar vid PC befästs dina kunskaper i SQL:s uppbyggnad och möjliga tillämpningar.
Allmän datorvana. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?