NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

SAFe - Vinster och fallgropar - Konferens

NFIs kurscenter, Götgatan 14, Stockholm, 21 mars 2024

Likt en tsunami har ramverket SAFe (Scaled Agile Framework®) sköljt över företagsvärlden de senaste åren. Skala upp och tillämpa agila metoder och principer är numera en självklarhet för väldigt många organisationer. Vi kan räkna med att SAFe är här för att stanna men frågan är om vi är införstådda om hur vi kan nyttja ramverket på ett optimalt vis? Vilka delar av ramverket ska vi lägga vårt fokus på? Sedan SAFe skapades 2011 har det uppstått nya förgreningar och metoder inom ramverket och det är inte självklart vilket vägval inom SAFe som leder oss rätt.

Ni kommer få se föreläsningar från de mest framstående experterna inom ramverket SAFe. Bland annat den profilstarka Carl Starendal som är Sveriges enda SAFe fellow och Mats Pehrsson som är en av Sveriges mest kompetenta, erfarna och eftertraktade SAFe ledare.

Detta är en konferens som tar upp praktiska fall från de senaste åren. Vi får ta del lärdomar och lyckade projekt såväl som misslyckade projekt. Står din organisation i startgroparna för SAFe eller funderar ni på en ny SAFe strategi? Denna konferensen blir en perfekt språngbräda för din organisation som går i tankebanor om vilken SAFe väg ni ska ta härnäst.

Vi går bland annat genom Agil transformation, SAFe innovationen med Google Design Sprint, Agil transformation i leverans till externa kunder, Finns det värde i förändringen? Och mycket mer.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare på konferensen. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen. Vi skickar denna till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Vem bör deltaga?

Denna konferensen blir en perfekt språngbräda för dig som jobbar på en organisation som går i tankebanor om vilken SAFe väg ni ska ta härnäst. Konferensen passar extra bra för dig som är:
• Chef och ledare med leveransansvar inom IT samt förändringsledare i stora organisationer
• ScrumMaster och kvalitetsansvarig
• Program- och projektledare
• Produktägare och ansvariga för affärsutveckling
• Portföljägare, projektkontor och processägare
• Enterprise-, lösnings- och systemarkitekt


Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60

Program

21 mar 2024

08.30 Registrering och kaffe med fralla

09.00 Inledning och presentation av konferensen
Johan Didron, NFI Utbildning

09.15
 • SAFe och Design sprint kan låta som två ytterligheter. Kan de verkligen integreras?
 • IP-sprinten är tänkt att lämna utrymme för innovation, men används den till det i praktiken?
 • Så kan vi få Ok från affärsägarna att lägga tid på innovation om den endast tenderar att bli av teknisk karaktär
 • Epicanalyserna kan lätt bli spretiga och dra ut på tiden. Så man få fart på dem med Design sprints
 • Kan Design sprints även användas för att få ihop IT och verksamheten?
 • Erfarenheter och lärdomar
Nina Söderberg & Mikael Pilebro, Olingo

10.00 Fika paus

10.20
 • Svårigheter med att implementera vissa centrala delar av ramverket
 • Mycket tid försvinner på möten och events
 • Därför ser vi ökande kritik
 • Så kan vi undvika fallgropar
 • Frågor och svar
Peter Hjalmarsson, Olingo

11.10
 • Direkt & Indirekt Ledarskap som skapar skillnad
 • Så förändras chefens roll när vi jobbar med decentraliserat beslutsfattande
 • Så bygger vi en ny och utökad ledarskapsförmåga för att hantera komplexitet och osäkerhet
 • Det Agila Ledarskaprogrammet, hur ser det ut?
 • Frågor och svar
Carl Starendal, We Are Movement

12.00 Lunch

13.00
 • Agil struktur och affärsmodell för extern leverans
 • Vad behövs på kundens sida?
 • Vad ställs för krav på leverantör respektive kund för ett fantastiskt samarbete?
 • Vad behövs i form av behovsanalys för en god start?
 • Hur ser genomförandeprocessen ut för att konvertera till en agil leverans?
 • Praktiska erfarenheter från genomförda leveranser
 • Frågor och svar
Mikael Jälefors, Queen Consulting & Mats Dahl, Sirocco

13.50
 • Många organisationer fokuserar på att “bli agila” eller “Implementera SAFe. Hur säkerställer vi att vi uppnår det vi vill?
 • Vad är värde?
 • Hur mäter vi värdet på förändringen, innan och efter?
 • Vad behöver vi förändra för att uppnå det vi önskar?
 • Att styra förändringsarbetet utifrån värde och mätningar
Mats Pehrson, Efftre

14.40 Kaffepaus

15.00
 • Så kan prioriteringar ge oss motivation
 • Så kan vi genom prioriteringar få till alignment och samsyn
 • Hur kan prioritering ge oss högre fokus, högre kvalitet och högre hastighet?
 • Med hjälp av prioriteringar får vi till en lugnare vardag där vi samtidigt levererar mer värde
 • Frågor och svar
Mats Kempe, Wow by Kempe & Mattias Livré, Exemplify

16.00 Konferensen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen SAFe - Vinster och fallgropar genomförs på NFIs kurscenter, Götgatan 14, Stockholm. 08-615 19 60.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:00.
Bokning
Enklast anmäler du dig till SAFe - Vinster och fallgropar via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 6950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Priserna som anges är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Johan Didron, NFI Utbildning
Johan är projektledare på NFI Utbildning och arbetar primärt med kurs- och konferensutveckling samt marknadsföring.

Nina Söderberg, Olingo
Nina är erfaren agil coach och lärare som arbetar med att leda agila införanden och transformationer samt att vara agil coach främst på strategisk och taktisk nivå. Hon har lång erfarenhet av att coacha ledningsgrupper och chefer i ledning och styrning av en agil organisation, både inom privat och offentlig verksamhet.

Mikael Pilebro, Olingo
Mikael är en erfaren agil coach med stor erfarenhet av att etablera det agila arbetssättet i storskaliga, komplexa miljöer. Uppdrag varvas med att hålla utbildningar, bland annat inom SAFe och DevOps, där teori exemplifieras med erfarenheter från uppdragen.

Peter Hjalmarsson, Olingo
Mer info inom kort

Carl Starendal, We Are Movement
Carl Starendal är en erfaren ledare som har flera årtioenden av erfarenhet som entreprenör, chef & ledare över ett flertal sektorer. Han är även en framstående föreläsare & talar ofta publikt om ledarskap och agil produktuveckling och en populär mentor & rådgivare samt en av Försvarshögskolans utbildade och certifierade handledare inom Utvecklande Ledarskap. Carl är även som SAFe Fellow en av personerna bakom det agila ramverkert SAFe.

Mikael Jälefors, Queen Consulting
Mikael Jälefors är certifierad förändringsledare och certifierad program- och projektledare. Han har en gedigen chefserfarenhet och har arbetat med förändringar och med projekt i en stor mängd branscher under hela sitt yrkesverksamma liv. Mikael är SAFe expert och har varit del av många agila implementeringar genom åren i både privat och offentlig sektor.

Mats Dahl, Sirocco AB
Mats är Vice President på Sirocco och har tidigare varit chef på KPMG Swedens kompetenscenter för Data, AI och digitalisering. Han har även en lång bakgrund inom IT-sektorn bl a som Senior Global System Integration Partner på Microsoft

Mats Pehrson, Efftre
Mats är erfaren agil coach och lärare som sedan slutet av 90-talet arbetat med effektivisering av IT-utveckling. Stor erfarenhet av att leda agila införanden och transformationer inom olika organisationer och branscher såsom bank, telekom och myndigheter, alltifrån teamnivån till tvärs genom organisationer från idé till leverans.

Mats Kempe, wow by kempe
Mats är enterprise agile coach med stor erfarenhet i att coacha team, ledningsgrupper såväl som hela organisationer till förbättring och transformationer i både offentliga och privata verksamheter. Mats är även uppskattad utbildare inom Agile, DevOps och andra ramverk, samt föreläsare med bl.a flera tal på Agila Sverige och andra konferenser.

Mattias Livré, Exemplify
Mattias är agil coach, utbildare & föreläsare med tung erfarenhet av uppskalad agilitet hos både Spotify och större SAFe-initiativ i finanssektorn med starka kopplingar till DevOps. Mattias har även många år i bältet med mer klassiska arbetssätt såsom ITIL & projektkontor.