NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Test av IT-system - metoder och arbetssätt: Fördjupningskurs

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Du kommer att få lära dig mer om test från ax till limpa, ett flertal testdesigntekniker, hur man använder mätetal och granskar dokument.

Sammanfattning

Den här kursen är till för dig som har gått vår grundkurs eller som har arbetat upp motsvarande kunskaper på annat sätt.
Kursen går igenom hur test används genom olika delar av utvecklingsarbetet från kravhanteringsfasen till acceptanstest och test under systemförvaltning. Du får lära dig ett flertal testdesigntekniker som används för att utforma effektiva testfall. Ett avsnitt om granskning av dokument visar hur man kan granska kravspecifikationer och andra dokument för att de ska innehålla så få fel som möjligt. Med hjälp av mätetal kan man bedöma testernas kvalitet samt bedöma om tillräckliga tester är genomförda. Du får även reda på ett antal hörnstenar i en bra kravhanteringsprocess eftersom kraven är en vanlig källa till fel i IT-system.
Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner för att få maximal inlärning. Vi lär ut ett antal praktiska tekniker som gör dig ännu mer effektiv i ditt arbete. Ett viktigt inslag i kursen är kommunikationen mellan deltagarna i syfte att ta del av varandras erfarenheter. Kursmaterialet är omfattande och på svenska.
Kursen vänder sig till den som arbetar med test och kvalitet i dag, systemägare, förvaltningsansvariga och beställare, testare, testledare, testprojektledare och teststrateger samt linjechefer med testinriktning.

Inledning

 • Översikt till kursen
 • Kursmål

Test genom programvarans livscykel

 • Test från krav till acceptanstest
 • Test i samband med systemförvaltning och underhåll
 • Leveransplanering och leveranstester

Konstruktion och val av tester

 • Tekniker för att skapa testfall
 • Statiska och dynamiska testtekniker
 • Black box- och white box-tekniker
 • Identifiera och visualisera testrisker

Dokumentgranskning

 • Formell och informell granskning av dokument
 • En enkel granskningsmetod
 • Att välja deltagare
 • Checklistor vid granskning
 • Granskningsprotokoll och granskningslogg
 • Word-tips

Användning av mätetal

 • Användning av mätetal för att bedöma kvalitet
 • 8 vanliga mätetal, t ex S-kurva, PHF och kodtäckning
 • Räkna ut felens kostnad

Mätning av testmognad

 • Hur man kan mäta organisationens mognadsgrad
 • TPI
 • TMM

Testverktyg - val och införande

 • Kort översikt till testverktyg
 • Val av verktyg
 • Införande av verktyg

Att driva, motivera och leda en testgrupp

 • Gruppens utvecklingsfaser
 • Att sätta SMARTa mål för testgruppen och testarna
 • Konflikthantering
 • Att ge kritik

Förbättrad kravhantering

 • Källor till fel i IT-system
 • Kravhanteringsprocessen Stjärnan

Sammanfattning och avslutning

 • Litteraturtips
 • Användbara länkar

 Lärare

Pablo Garcia
Pablo är en testspecialist med lång erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av tester. Pablo jobbar även internationellt för att ständigt öka sin kunskap inom test.
Kursen Effektiva Test inom IT eller motsvarande. Det är en fördel om du har allmän praktisk erfarenhet av testarbete.
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega