startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

Introduktion till Building Information Model - BIM


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Du kommer efter kursen vara väl rustad för att på ett framgångsrikt sätt upphandla och kravställa BIM-projekt med vinst respektive kostnadsbesparande fokus. Vad behöver du som beställare tänka på innan ni beslutar om en satsning på BIM, och hur styr ni involverade parter mot sina mål? Efter kursen har deltagarna med sig hem tips, tydliga beskrivningar av erfarenheter från skarpa genomförda projekt. Detta tillsammans med en checklista för att successivt implementera BIM i byggprojekt och förvaltning.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om den nya generationens BIM-system, samt BIM-baserad byggprocess. Detta gäller t ex dig som är projektledare, projektchef, platschef, arbetsledare, marknadsansvarig, mäklare, säljare, projektutvecklare, affärsutvecklare, handläggare på kommun samt arkitekt och projektör som vill utbilda dig att hantera och dra nytta av ny spännande teknik.
 

 Sammanfattning

BIM - "Building Information Model" eller på svenska "ByggnadsInformationsModeller" är ett nytt namn för modern objektsorienterad 3D-CAD-projektering, samt en förkortning för det lite krångligare uttrycket "byggproduktmodeller".

Byggbranschen har under decennier använt ritningar som informationsbärare genom byggprocessen. För byggritningar finns en branschstandard för ritsymboler och alla i branschen är väl förtrogna med denna standard. Då ritkontoren datoriserades från 80-talet och framåt, blev ritningarna digitala, men byggprocessen påverkades lite. Ett stort arbete har även lagts ner på att utveckla branschstandarder för hur informationen i CAD-ritningar skall struktureras t ex Bygghandlingar 90, som kan åberopas vid en upphandling. Någon liknande branschstandard finns ännu inte för BIM.

Nu står branschen inför ett ännu större paradigmskifte - övergången från 2D- till 3D-projektering. En övergång från dokument till databaser, från streck till virtuella provbyggen, eller från "as built" till förvaltningsmodeller. Detta innebär en stor genomgripande förändring av arbetsmetoder, roller samt ansvarsgränser. För dig som beställare kommer det att ha stor betydelse att ställa krav på informationens kvalitet. BIM-databasen skall helst kunna nyttjas under hela byggnadens livscykel. Denna kurs syftar till att ge en allmänbildning i ämnet, och ge goda råd för implementering av BIM i ditt företag. Förbered din IT-strategi i god tid - BIM är här för att stanna!

 Övningar

Workshop - Steg för Steg övning

 Lärare

Mohammed  Barikan
Mohammed Barikan, har under ett flertal år varit ansvarig för digitalisering inom byggbranschen bland annat på Projektengagemang och WSP. Innan dess undervisade han kring digitalisering av byggbranschen på KTH och Uppsala Universitet.

 Förkunskaper

Allmän kunskap om byggbranschen och byggprocessen.

 Kursinnehåll

CAD-historik i Byggbranschen

 • Kort historisk bakgrund
 • Datorisering av ritandet. Införandet av CAD i byggbranschen. Uppbyggnad av CAD-filer, lagerteknik, block et cetera.
 • Olika tekniker för att rita i 3D. Trådmodeller, Ytmodeller, Solidmodeller.

Vad är BIM ur ett datatekniskt perspektiv?

 • Parametriska Objekt, Objektsorientering
 • Data knutet till 3D-modellen (attribut)
 • Objektbibliotek, Produktkataloger
 • Dokument resp. databas drivna CAD system, exempel och skillnader
 • Databasstruktur, Logisk definition
 • Klassifikation, artikelnummer
 • Kommunikationsformat, publicering (t ex IFC)
 • Modellservrar samt Viewers

Vad är BIM ur ett organisatoriskt perspektiv?

 • För vems behov skapas/behövs BIM?
 • Vilken roll har de olika aktörerna?
 • Vad innebär BIM för projektören, entreprenören, leverantören, beställaren?
 • Behövs en ny organisation för BIM, till exempel partnerskap?

Hur beställer man BIM? Hur agerar man som beställare?

 • BIM - Inte en applikation - en IT-teknik och arbetsmetod
 • Successiv implementering av BIM
 • Vilka krav skall en beställare ställa på konsulter - 3D-kompetens?
 • Vilka krav skall en beställare ställa på entreprenörer - 3D-relationsmodell?
 • Behövs en modellsamordnare - en "Model Manager"?
 • Vilken miniminivå av data bör BIM innehålla? - Checklista!
 • Hur används BIM i förvaltningen?

Exempel på nuvarande tillämpningar av BIM i byggbranschen

 • Arkitektmodeller, med användande av produktkataloger
 • Installationsmodeller
 • Laserscanning av befintliga byggnader i 3D
 • Produktionsberedning, Tillverkningsritningar
 • Automatisk mängdning, littrering samt ritningsproduktion
 • Export av data för t ex CNC-styrning
 • Tvärfacklig koordinering, kollisionskontroll
 • Logistik, Supply Chain Management
 • Industriellt byggande - Förprogrammerade typlösningar och byggsystem
 • Förvaltningsmodeller
 • Visualisering, fotorealistiska bilder och animeringar
 • Simulering och visualisering av tidplaner - 4D

Exempel på tillämpningar av BIM i pilotprojekt

 • Ärendehantering
 • Mängdning med överföring till kalkyl - 5D
 • Stöd för inköpsprocessen
 • Tillval - kundstyrd byggprocess
 • Supply Chain Management - Logistik
 • Utvecklad projekt- samt projekteringsledning
 • "As Built"-databas, med länkar till dokument

Sammanfattning och avslutning

 • Sammanfattning samt avslutande diskussion
Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss