startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

SharePoint för användare


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter avslutad kurs har du fått en insyn i hur SharePoint används för informationsutbyte på samarbetsplatser och för dokumenthantering. Du kan lägga in meddelanden, möten, uppgifter och delta i diskussioner. Du kan öppna och redigera dokument i SharePoint, söka efter dokument, använda vyer och aviseringar, skapa olika versioner och initiera arbetsflöden. Du vet också hur SharePoint och Office samarbetar, och hur man arbetar med dokument när man är off-line. Kursen tar upp både vilka problem som kan uppstå och vad SharePoint kan tillföra medarbetarna i organisationen.

 Vem bör deltaga?

Den som vill få en förståelse för hur man arbetar med SharePoint ur ett användarperspektiv.
 

 Sammanfattning

I många företag är viktig information utspridd och svåråtkomlig. Det kan till exempel vara så att personer från olika enheter / dotterbolag / länder inom organisationen som samarbetar i projekt eller mer informella grupperingar har svårt att dela information på ett strukturerat och överskådligt sätt. Ett annat vanligt problem är att väsentliga dokument lagras lokalt hos en enskild person, otillgängliga för övriga. Om personen lämnar företaget eller en dator går sönder kan dokumenten försvinna spårlöst.

SharePoint är ett verktyg för att åskådliggöra och tillgängliggöra all information i företaget till de som har behörighet att se den. Här finns verktyg för dokumenthantering, arbetsflöden, ärendehantering och Business Intelligence. SharePoint gör att man enkelt kan samarbeta i projekt och mer informella grupperingar över lands- och dotterbolagsgränser, där man kan dela information och utbyta åsikter, hantera projektinformation mm.

Under denna kurs får du lära dig hur SharePoint används för informationsutbyte på samarbetsplatser och för dokumenthantering ur ett användarperspektiv. För dig som arbetar / ska arbeta som administratör för SharePoint rekomenderar vi kursen ”SharePoint för administratörer och redaktörer”.

 Övningar

Kursen innehåller övningar där deltagarna får arbeta på egna SharePoint-webbplatser och med dokumenthanteirng och arbetsflöden.

 Lärare

Amelie Sylvan
Amelie är en erfaren konsult med inriktning på utbildning och programmering av Microsoft-produkter. Hon har varit huvudansvarig för utbildning av användare, redaktörer och administratörer vid SharePointimplementationer på både större och mindre organisationer.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Samarbets-webbplatser

 • Meddelanden
 • Möten
 • Uppgifter
 • Diskussionsforum
 • Aviseringar
 • Koppla webb-platsens kalender och uppgifter till Outlook

Dokumenthantering

 • Öppna och redigera dokument
 • Skapa och ladda upp dokument
 • Spara ner dokument från Office till SharePoint
 • Checka in och checka ut dokument
 • Versionshantering
 • Arbetsflöden
 • Vyer
 • Metadata
 • Sökningar
 • Arbeta offline

Aviseringar

 • Skapa aviseringar
 • Hantera aviseringar

Min webbplats

 • Användningsområden
 • Personliga dokument
 • Delade dokument och bilder

Boka