NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Agil förändringsledning

Vi går igenom metoden som kombinerar lean och agila arbetssätt med traditionell förändringsledning. Modellen hjälper dig att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska motståndet mot förändring.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen har du erhållit insikter, tips och råd samt en förståelse de grundläggande principerna och verktygen för snabbrörlig, agil, ständig förändring. Du har fått hjälpmedel för att kommunicera, motivera och entusiasmera både medarbetare och ledning i förändringsarbetet. Du har också fått konkreta verktyg för att genomföra effektiva förändringsmöten.

Sammanfattning

Alltför ofta startar ett förändringsarbete genom att ledningen författar en handlingsplan. Denna handlingsplan kan vara ett styrdokument som distribueras via mail eller läggs på intranätet. Ibland kombinerat med någon form av uppstartsmöte där ledningen berättar om planen, vad som ska göras och när det ska göras. Handlingsplanen får gärna ha ett modernt projektnamn som ska bli medarbetarnas nya mantra, Change 2017 eller liknande. Efter ett par veckor stannar förändringsprocessen av och medarbetarna börjar bli förändringströtta och omotiverade. Känner du igen dig? Det är i så fall inte alls konstigt för att detta är mycket vanligt och något som vi tyvärr har börjat vänja oss vid. Men det finns faktiskt en metod som gör förändringsarbetet motiverande, snabbare och effektivare. Metoden heter Agil förändringsledning med Lean Agile Change Management™.
I korthet fungerar metoden så här: 1) Organisationen sätter ett effektmål för förändringen. Vad vill ska ha hänt efter det att vårt förändrings-/förbättringsarbete genomförts? Effektmålen bryts ner till del-effektmål som är mer specifika för respektive region eller avdelning som i sin tur hur man ska nå dit. Vi pratar om ”huret” som leder till det önskade ”vadet” vilket är själva effektmålet. 2) På region/team/avdelningsnivå inleder man förändrings-/förbättringsarbetet med det vi kallar Insikter. Med andra ord - Vad är det vi kan förbättra? 3) Insikterna leder sedan till Möjligheter, alltså HUR ska vi gå tillväga för att testa detta. 4) Möjligheterna införs försiktigt med det vi kallar Experiment. Förändringsarbetet får omedelbart resultat vilket vi konstaterar när vi märker att MVC – Minimum Viable Change – börjar 5) När vi har experimenterat cirka en månad med våra möjligheter gör vi en utvärdering som blir grunden till vårt beslut. Har förändringen gett positiva resultat? Ska vi införa förändringen, justera eller återkalla? Att återkalla ett kort experiment gör inte så ont prestigemässigt och kostar inte heller en massa pengar. Vi kan alltså snabbt röra oss vidare oavsett utfall. Agil förändringsledning är den metod som snabbast ger resultat och samtidigt ger den snabbaste avkastningen.
Kursen riktar sig till förändringsledare, ledare, projektledare, teamledare och medarbetare med behov av att i sin roll bättre och mer effektivt kunna leda och kommunicera i förändring.
Kursmaterial på svenska ingår.

Vad är Lean Agile Change Management™

Leanfilosofin - Grundläggande principer och värderingar

Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet

Motstånd mot förändring – hur kan jag hantera det?

Hur jag kan använda agila metoder i förändringsarbetet?

Minimum Viable Change – snabb effekt av förändringsarbetet.

Förändringstavlan – ditt viktigaste verktyg

Kombinationen med traditionell förändringsledning

Kotters åttastegs-modell

Lean Agile Change Management-cykeln – förändringsledning baserat på återkoppling

 Lärare

Freddie Hahn
Freddie är ekonom och projektledare och jobbar dagligdags både med agila och traditionella projektledningsmetoder. Han har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i större organisationer och håller även kurser och föreläser inom Projektledning, Ledarskap och Change Management. Freddie har även stor erfarenhet av att coacha team hos stora företag i agila metoder. Freddie är diplomerad inom Six Sigma samt certifierad Scrum Master.
Kursen kräver inga förkunskaper inom förändringsledning.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega