NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Agila metoder - Grundkurs

Lär dig grunderna och de viktigaste aspekterna av agila metoder. Kursen Agila metoder ger dig en förståelse för hur man med hjälp av agila metoder kan leverera snabba resultat, effektiva förändringar, ökat fokus på kundvärde, kontinuerliga uppföljningar och mer motiverade medarbetare.

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter grundkursen Agila Metoder vet du hur du kan tillämpa agila metoder och varför fokus på snabba genomloppstider, högt kundfokus, förändringar och uppföljningar är så viktiga. Du har lärt dig vad som krävs för att nå snabbare resultat och skapa större motivation hos dina medarbetare.

Sammanfattning

Agil betyder lättrörlig och de agila metoderna är de bäst lämpade för att hantera en snabb förändringstakt. I kursen Agila metoder går vi igenom de viktigaste praktiska aspekterna av agila metoder. Innehållet syftar till att kunna leverera resultat till kunden ett steg i taget och göra snabba förändringar vid behov, få ett ökat fokus på kundvärde, snabbare ledtider, kontinuerlig uppföljning och mer motiverade medarbetare. Stort fokus läggs på organisationskulturen samt att förändra inställningar som krävs för att en organisation ska kunna jobba mer agilt. Under kursens gång diskuterar vi när det är lämpligt att jobba agilt och vilka fördelar det ger. Andra viktiga och grundläggande områden som behandlas är vad de olika agila metoderna faktiskt står för, var och hur de används och vad de har gemensamt. Kursen innehåller också en verktygslåda bestående av en mängd principer och tekniker som du kan använda för att kontinuerligt utveckla det agila arbetet i ett team. Vi går igenom några av de vanligaste agila metoderna, som Scrum och Kanban, så att du får en förståelse för dess grundläggande begrepp, termer och rutiner.
 
Agila metoder ger en bred översikt och passar många olika roller. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av agila metoder. Kursens innehåll lämpar sig oavsett om du arbetar på produkt- eller tjänsteföretag, privat- eller offentlig sektor.

Vad är kännetecknande för agila metoder

Varför behöver arbetssätten förändras?

Historien bakom uppkomsten

Principerna kring Lean och Agile

Värderingar

Det agila manifestet

Skillnader mellan traditionell utveckling och agil utveckling

När passar respektive passar inte agila arbetssätt

Time boxing vs resultat

Rollerna i en agil organisation

Scrum och Kanban- likheter och skillnader. Hur kan de kombineras

Det agila arbetssättet och dess olika delar

Mindset och vikten av samarbete

Att införa agila metoder - tips, goda råd samt fallgropar

Tidsplanering

Estimering av kommande uppgifter

User stories och kravhantering

Att sätta mål

Att skala agila metoder- t.ex SAFe

Kursen Agila metoder varvar mellan teori, gruppdiskussioner och många praktiska övningar för att maximera inlärningen.
Inga förkunskaper krävs
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega