NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Agile Team Facilitation (ICP-ATF)

Under den här kursen får du lära dig hur du som facilitator kan hjälpa till att skapa fantastiska samarbeten, mellan individer, team och organisationsdelar.

Översikt

 18 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:00 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter kursen får du med dig konkreta verktyg att använda i din roll som facilitator i en agil organisation. Du utvecklar också din förmåga att anpassa din facilitering till de existerande behoven inom ditt team eller din organisation.

Sammanfattning

Under två energifyllda och interaktiva kursdagar får du jobba med flera rutinerade och agila coacher. Att bli bra på facilitering är förmodligen en av de viktigaste och mest uppskattade sakerna man kan göra för att stötta en organisation som vill bli mer modern, innovativ och lättrörlig – mer agil. I den här kursen får du lära dig hur du som facilitator kan hjälpa till att skapa fantastiska samarbeten, mellan individer, team och organisationsdelar. Under kursen får du ta del av deras unika erfarenheter av såväl fällor som framgångsfaktorer.
Innan kurs skickar vi ut en förberedelseuppgift som tar cirka 1 timme. Under kursen kommer det att bli hög interaktivitet med korta föreläsningsmoment blandat med diskussioner och övningar (inga powerpointbilder/slides). Varje deltagare bygger löpande en personlig plan för att utveckla sin facilitering. Efter kursen får varje deltagare en personlig coach timme med en av kursledarna.
Kursen vänder sig till dig som leder möten och workshops ibland, t ex till projektledare, chefer, Scrum Masters, RTEer och Produktägare. Den vänder sig också till dig som vill utveckla din förmåga som Agil Coach eller helt enkelt deltar i samarbeten och vill bidra till att göra dem mer värdeskapande
I kursen ingår certifieringen ICP-ATF från ICAgile. Certifieringen kräver full närvaro under hela kursen. I ett uppföljningssamtal med en av våra certifierade kursledare går vi igenom din personliga faciliteringsguide och kontrollerar att du uppfyller läromålen för kursen.

Facilitator-rollen och dess underliggande värderingar

Skapa förutsättningar för framgång

Reda ut mandat för grupper/team

Tekniker för beslutsfattande

Hur man får mest värde från fysiska och digitala mötesplatser

Praktiska faciliterings-övningar

Ta fram varierade och inspirerande upplägg för möten och workshops

Facilitera ett agilt team mot att bli högpresterande

Facilitera svåra och jobbiga samtal

Facilitera aktiviteter i agila ramverk

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 18 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:00 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?