NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

AI för Ledare

Efter kursen är du rustad för att navigera och leda i en AI-driven affärsmiljö, med förtroendet att använda AI för att uppnå både personliga och organisatoriska mål.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 10:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen AI för Ledare får en robust förståelse för AI och dess tillämpningar inom ledarskap. Du får lära dig att integrera AI-verktyg som ChatGPT i dina beslutsprocesser, förstå och hantera AI:s påverkan på organisationen, och bli medveten om de etiska och riskmässiga övervägningarna. Efter kursen är du rustad för att navigera och leda i en AI-driven affärsmiljö, med förtroendet att använda AI för att uppnå både personliga och organisatoriska mål.

Sammanfattning

I takt med att artificiell intelligens omdefinierar framtidens arbetslandskap, står ledare inför en revolution som förändrar allt från beslutsfattande till personliga relationer. Hur rustar dagens ledare sig för en värld där AI inte bara är ett verktyg, utan en central spelare i strategi och innovation? Denna kurs är utformad för att ge dig som ledare en omfattande översikt och praktiska insikter i AI-teknologier, särskilt inom ledarskap och beslutsfattande. Genom en kombination av teoretiska genomgångar och praktiska tillämpningar, inklusive arbete med verktyg som ChatGPT, kommer du att förberedas för att effektivt navigera och integrera AI i din ledarskapsroll. Kursen betonar även vikten av att förstå de etiska och riskrelaterade aspekterna av AI inom affärs- och organisatoriska sammanhang.
 
Kursen är idealisk för nuvarande och blivande ledare i alla branscher som vill förstå och tillämpa AI-teknologier i sina organisationer.

Introduktion till AI

  • Grundläggande om AI, dess historik och nutida tillämpningar
  • Genomgång av generativ AI och dess potential för ledarskap

Djupdykning i specifika AI-verktyg

  • Vad är ChatGPT och dess funktioner
  • Översikt över andra AI-verktyg som alternativ till ChatGPT

Praktisk tillämpning av AI-verktyg

  • Att skriva effektiva promptar i ChatGPT
  • Användning av AI för bildgenerering och visuell kommunikation

AI i ledarskapskontext

AI och projektledning

Kommunikation förstärkt av AI

Beslutsfattande med AI-stöd

AI:s påverkan på organisationen

Ledarskap i en AI-driven era

Risker och etik inom AI

Kursen innehåller interaktiva övningar för att praktiskt tillämpa AI-verktyg i ledarskapskontext, inklusive scenario-baserade problem, gruppdiskussioner, och fallstudieanalys.
Inga specifika förkunskaper krävs, men en grundläggande förståelse för ledarskap och en vilja att lära sig om nya teknologier är fördelaktigt.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?