NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

AI i Systemförvaltningen

AI revolutionerar systemförvaltningen. Lär dig hur AI kan förbättra ditt beslutsfattande, effektivisera processer och förutse systembehov.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter att ha genomfört kursen "AI i Systemförvaltningen" kommer du att ha en solid förståelse för grundläggande och avancerade koncept inom AI som är relevanta för systemförvaltning. Du kommer att kunna identifiera möjligheter där AI kan integreras för att optimera och förbättra befintliga processer, samt ha kunskap om hur du hanterar de etiska och säkerhetsmässiga aspekterna av AI-användning. Dessutom kommer kursen att ge dig en inblick i framtida trender inom AI, så att du kan förbereda dig och din organisation för kommande innovationer och teknologiska framsteg.

Sammanfattning

Denna endagskurs är utformad för att ge dig en omfattande introduktion till hur artificiell intelligens (AI) kan revolutionera systemförvaltningen. Genom en balans av teoretisk kunskap och praktiska exempel kommer du att utforska AI:s kapacitet att förbättra beslutsfattande, effektivisera processer och förutse systembehov. Kursen belyser AI-driven dataanalys, automatisering av rutinuppgifter och strategier för att säkerställa säker och etisk användning av AI inom IT-förvaltning. Med fokus på realvärldstillämpningar och framtidsspaning ger kursen dig de verktyg och insikter som behövs för att navigera i den snabbt föränderliga teknologilandskapet och dra nytta av AI:s potential inom ditt arbete med systemförvaltning.
 
Kursen vänder sig till IT-professionella, systemförvaltare, projektledare och alla som är intresserade av att utforska användningen av AI för att förbättra förvaltningen av IT-system. Oavsett om du befinner dig på beställar- eller leverantörssidan, erbjuder kursen värdefulla insikter och kunskaper som kan tillämpas inom en mängd olika organisationer och industrier.

Introduktion till AI i Systemförvaltningen

 • Utforskning av AI- och maskininlärningstekniker relevant för systemförvaltning
 • Exempel på AI-applikationer inom systemförvaltning, inklusive automatisering och optimering

Datahantering för AI

 • Strategier för effektiv datahantering som möjliggör AI-användning.
 • Vikten av datakvalitet och metoder för dataförberedelse och -analys

AI-verktyg och teknologier

 • Översikt av verktyg och plattformar som stödjer AI inom systemförvaltningen.
 • Demonstrering av hur specifika AI-verktyg kan implementeras i praktiska scenarier

Etik, säkerhet och integritet

 • Diskussion om de etiska frågeställningarna kring AI
 • Hantering av säkerhets- och integritetsrisker vid implementering av AI-lösningar

Fallstudier och tillämpningar

 • Analyser av verkliga fallstudier där AI har använts för att lösa specifika utmaningar inom systemförvaltningen
 • Diskussion och reflektion över potentiella tillämpningar av AI i deltagarnas egna verksamheter

Framtiden för AI i Systemförvaltningen

 • Utforskning av framväxande AI-trender och hur de kan påverka framtida systemförvaltning
 • Förberedelse för framtida teknologiska förändringar och innovationer
Deltagarna kommer att engageras i hands-on övningar och gruppdiskussioner som syftar till att tillämpa teoretiska koncept på praktiska scenarier. Genom dessa övningar kommer deltagarna att få möjlighet att utveckla egna lösningar på utmaningar inom systemförvaltning med hjälp av AI-teknik.
Inga specifika förkunskaper krävs för denna kurs, men en allmän förståelse för systemförvaltning och grundläggande kännedom om AI-principer är till fördel.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?