startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kurstillfällen
29-30 okt
6-7 dec
11-12 feb
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Kommunikation > Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med ditt budskap

Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med ditt budskap

Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med ditt budskap
Förmågan att kommunicera - att sända och ta emot budskap - är människans allra viktigaste kompetens. Denna kurs utvecklar din kommunikationsförmåga och ger dig konkreta verktyg, kraftfulla modeller och nyttiga insikter.
Kurstillfällen
29-30 okt
6-7 dec
11-12 feb
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen kommer du att ha utvecklat din kommunikationsförmåga. Du kommer ha fått flera grundverktyg för god kommunikation samt behärska olika tekniker för att skapa en öppen kommunikation för effektivitet och gott samarbete. Du kommer även kunna anpassa din kommunikationsstil till olika individer och situationer.

 Vem bör deltaga?

Alla som vill förbättra sin förmåga att kommunicera och samarbeta på ett bra sätt. Du som vill öka din förståelse för olika kommunikationsstilar samt utveckla din möjlighet till att nå fram med ditt budskap.

 Sammanfattning

Att tydligt kunna uttrycka sina idéer, tankar och känslor, att enkelt kunna nå fram med sitt budskap till andra utan missförstånd och att ledigt kunna samarbeta för att effektivare nå önskat resultat, är av avgörande betydelse för din framgång i arbets- och privatlivet.

Förmågan att kommunicera - att sända och ta emot budskap - är människans allra viktigaste kompetens och den har i alla tider varit en nödvändighet. Kommunikationsförmågan är ett vitalt verktyg och det måste ingå i verktygslådan hos alla medarbetare, chefer och ledare som vill vara trygga, tydliga och trovärdiga. Denna förmåga är inte medfödd, alla kan lära sig att utveckla den. Kursen utvecklar din kommunikationsförmåga genom att du får konkreta verktyg, kraftfulla modeller och nyttiga insikter att använda i din vardag.

Under kursen varvas lättbegriplig teori med praktiska kommunikationsövningar för att ge dig som deltagare större förståelse för olika kommunikationsstilar.

 Övningar

Kursen varvar teoriavsnitt med enskilda övningar, gruppdiskussioner och reflektioner.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för kursen.

 Kursinnehåll

Kommunikationens grunder

 • Grunderna i kommunikationsteori
 • Modell för kommunikationsprocessen
 • Byggstenar för effektiv kommunikation
 • Hinder för kommunikation
 • Grunder i beteendevetenskap

Kommunikationsstilar

 • De fyra olika kommunikationsstilarna
 • Starka och svaga sidor hos respektive stil
 • Att förstå, identifiera, känna igen min egen stil
 • Känna igen och förstå andras stil
 • Respekt för samarbeta

Samtala och samarbeta

 • Samtalsmetodik - samtalets tre faser
 • Samtalets sammanhang
 • Konkreta samtalstekniker för en förbättrad kommunikation
 • Nå fram till olika personligheter

Frågeteknik

 • Frågeteknik – hur jag tar initiativet och styr mina samtal
 • Ställa frågor som förtydligar, hjälper och inte stjälper
 • Olika frågetyper

Aktivt lyssnande

 • För att bli bättre på att förstå, vara lyhörd
 • Verktyg för aktivt lyssnande
 • Lyssna på hela budskapet
 • Tolka ickeverbala signaler

Ge och få feedback

 • Att ge och ta emot beröm
 • Ge konstruktiv återkoppling på ett trovärdigt sätt
 • Hur vet jag att jag nått fram?

Mötesteknik

 • Kommunikation för effektiva möten, grupper
 • Grunder i mötesstruktur
 • Principer for effektiva möten
 • Höj kvalitén på dina möten
 • Att presentera en idé, lösning till grupp

Svåra samtal

 • Olika typer av samtal och verktyg – när använda vilket verktyg?
 • Att våga säga nej
 • Att delge negativt besked
 • Att hantera invändningar, klagomål konstruktivt
 • Att ändra ett oönskad beteende
 • Att coacha en annan människa
 • Att lösa en konflikt

Egen handlingsplan

Sammanfattning och avslutning


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss