NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Intensivkurs för Testledare

Intensivkurs för Testledare ger dig kunskap om hur en testledare bör planera, förbereda, genomföra och avsluta ett testprojekt. Kursen är perfekt för dig som har jobbat med test ett tag och är nu redo för att ta ett större ansvar i ett testprojekt.

Översikt

 13 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Att ge dig kunskaper i hur en testverksamhet bör organiseras, planeras, genomförs, rapporteras och avslutas. Efter denna testledarkurs kommer du att ha fått en god grund att stå på inför det ansvar och de arbetsuppgifter som förekommer i ett testprojekt.

Sammanfattning

Intensivkurs för Testledare är för dig som har jobbat med test ett tag och är nu redo för att ta ett större ansvar i ett testprojekt. Kursen passar också dig som har jobbat som testledare ett tag men känner att du behöver ytterligare stöd för att vidareutveckla dig i ditt arbete.
Kursen ger dig kunskap om hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera, förbereda, genomföra och avsluta ett testprojekt. En testledare för ett IT-system behöver kunna mycket mer än att testa. Därför behandlas också gruppdynamik, målstyrning och konflikthantering under kursen. Allt för att förbereda testledaren för det ansvar och de arbetsuppgifter som förekommer i ett testprojekt.
Teori varvas med praktik och diskussioner för att få utbyta kunskaper och erfarenheter med andra i samma situation och skapa nätverk för framtiden.
Intensivkurs för Testledare vänder sig till dig som arbetar med test i dag och som därför har vana av det dagliga testarbetet: Systemägare, systemförvaltare och beställare som arbetar med test och testplanering. Testare och testledare. Linjechefer med testinriktning och andra som ansvarar för och påverkas av systemets kvalitet

Vad är test?

 • Vad gör test?
 • När ska man hitta fel, kostnader?
 • Hur mycket ska man testa?
 • När du slutar att testa så ska du ha gjort bästa möjliga testning på den tillgängliga tiden
 • Negativa testfall
 • Använd standarder som ett stöd
 • Termer
 • Den fundamentala testprocessen
 • Avslutskriterier
 • Test i Vattenfallsmodell / Inkrementell utveckling / Agila metoder
 • Återtest och regressionstest

Testledning

 • Organisation
 • CM, Configuration Management
 • Kravhantering
 • Testdokumentation
 • Tidsplanering och estimering
 • Prioritering vid testning
 • Presentation och styrning

Testgenomförande

 • Dokumentstruktur
 • Teststrategi
 • Testplanering
 • Testgenomförande
 • Testmiljö
 • Testprotokoll
 • Testrapport
 • Slutrapport
 • Överlämning till förvaltning

Hur mäter man resultat?

 • Antal felrapporter hittade per dag / vecka
 • Antal öppna felrapporter
 • Testfallstäckning
 • Kravtäckning
 • Fel per 1000 rader kod
 • S-kurva 1
 • S-kurva 2
 • DDP
 • Kostnader för ett fel
 • Hur man kan mäta organisationens mognadsgrad?

Mätning av testmognad

 • TPI
 • TMM
 • Health check

Testverktyg

 • Vilka sorters verktyg finns
 • När ska man införa verktyg
 • Införande av verktyg

Sammanfattning och avslutning

Kunskap motsvarande kursen "Effektiva Test inom IT" eller motsvarande. Det är en fördel om du har allmän praktisk erfarenhet av testarbete.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 13 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?