NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Leda genom tydliga målsättningar

Den här kursen stärker din förmåga att leda genom målsättning. Du får konkreta verktyg för att kommunicera, tydliggöra och följa upp dina målsättningar. Du lär dig att skapa gemensamma värderingar på individ- och gruppnivå samt att skapa fokus och styrfart.

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen har du lärt dig att sätta upp tydliga mål, delegera och ge mandat. Du har förstått kommunikationens grunder och hur man praktiskt når längre tillsammans. Med hjälp av en tydlig vision, ett syfte och rätt aktiviteter kommer du att kunna skapa en förbättrad gemenskap och förståelse för gruppens behov. Dessa faktorer utgör grunden för din väg mot ökad måluppfyllelse. Du kommer även att få en ökad självkännedom samt lära dig att utvärdera och följa upp bestämda mål.

Sammanfattning

Genom att du som ledare arbetar med mål och delmål som du kommunicerar tydligt och metodiskt, vet alla sin roll och sitt mandat. Därtill är betydelsen av gemensamma värderingar på individ- och gruppnivå av stor vikt för att skapa fokus och styrfart. Med ett trovärdigt och tryggt ledarskap effektiviseras arbetet och arbetsglädjen ökar.
Utbildningen vilar på vetenskaplig grund utifrån Susan Wheelans IMGD modell och stärker din förmåga att sätta tydliga mål samt ger dig konkreta verktyg för hur du kan kommunicera och följa upp dem.
När målet är tydligt och vägen dit inspirerande så kan alla i ett team dra åt samma håll. När individer och team inte når upp till organisationens mål är ofta en av orsakerna bristande ledarskap och vag kommunikation. Den här kursen stärker din förmåga att leda med mål och riktning. Genom att du som ledare arbetar med mål och delmål som du kommunicerar tydligt och metodiskt, vet alla sin roll och sitt mandat. Därtill är betydelsen av gemensamma värderingar på individ- och gruppnivå av stor vikt för att skapa fokus och styrfart. Med ett trovärdigt och tryggt ledarskap effektiviseras arbetet och arbetsglädjen ökar. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund utifrån Susan Wheelans IMGD modell och stärker din förmåga att sätta tydliga mål samt ger dig konkreta verktyg för hur du kan kommunicera och följa upp dem. Du får även kunskap om hur du kan hantera bristande förmåga att uppnå mål.
 
Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas i ditt ledarskap. Du kanske är team leader, gruppchef eller har någon form av personalansvar. Kursen är även perfekt för dig som vill bli bättre på att stötta andra i deras ledarskap eller för dig som precis ska kliva in i en ny ledarroll och vill få en bra start.

Vad är ett mål?

Metoder för att bygga effektiva mål utifrån teamets stadium

Verktyg för utvärdering

Självkännedom

Att skapa framåtsyftande mål som utgår från teamets drivkrafter

Verktyg för att skapa tydliga mål och roller

Vilka mål behöver ett team i respektive stadie

Teams fem stadier (IMGD)

 Lärare

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.
Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega