NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Machine Learning från grunden

Följ med på en praktisk resa genom ett grundläggande maskininlärningsprojekt och ta ett steg närmare att kunna tillämpa dessa tekniker i ditt eget arbete.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Målet med Machine Learning från grunden är att ge dig en solid grund i maskininlärning samt en fördjupad förståelse av djupa neurala nätverk. Du får de färdigheter och kunskaper som gör att du kan genomföra egna maskininlärningsprojekt från början till slut och förstå hur avancerade modeller kan tillämpas på verkliga problem.

Sammanfattning

Upptäck kraften och potentialen hos maskininlärning genom en praktisk och djupgående kurs som täcker allt från grundläggande principer till avancerade tillämpningar. Under dessa två dagar kommer du att få en omfattande förståelse för hur man bygger, utvärderar och förbättrar maskininlärningsmodeller. Genom att integrera teori med praktiska övningar, syftar kursen till att ge dig verktygen och förtroendet att använda maskininlärning i ditt arbete. Kursen leds av erfarna föreläsare som anpassar innehållet efter deltagarnas förutsättningar och kunskapsnivåer, för att säkerställa en givande och utmanande läroerfarenhet. Kursen är designad för att vara interaktiv och praktikorienterad, med en blandning av teori, hands-on programmering, par-programmering och diskussioner. På slutet kryddar vi dagen med avancerade modeller för bildanalys och textbehandling.
 
Machine Learning från grunden är idealisk för utvecklare, dataanalytiker, och alla som är intresserade av att fördjupa sig i maskininlärningens värld.
Aurélien Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2nd Edition.

Introduktion till AI

Grundläggande koncept inom maskininlärning

Arbetsflöde för ett maskininlärningsprojekt

Datainsamling, dataförberedelse, och explorativ dataanalys

Feature Engineering och urval

Träning, validering och testning av modeller

Bedömning och finjustering av modeller

Introduktion och fördjupning i Convolutional Neural Networks (CNN)

Introduktion och fördjupning i Long Short-Term Memory networks (LSTM)

Strategier för deployment och driftsättning av modeller

Praktiska övningar och projektarbete

Par-programmering och gruppdiskussioner om utmaningar och lösningar

Kursen innehåller en rad övningar och projektarbete där deltagarna får tillämpa teorin praktiskt, både individuellt och i grupp. Övningarna är designade för att stimulera kreativ problemlösning och fördjupa förståelsen för hur maskininlärningsmodeller kan tillämpas på riktiga data.
Grundläggande kunskaper i programmering (helst i Python).
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega