startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Projektekonomi - Intensivkurs

Projektekonomi - Intensivkurs

Efter denna intensivkurs i projektekonomi har du fått en förståelse varför projektekonomin är så viktig och hur du ska ta nästa steg. Du kommer att ha fått de mest värdefulla verktygen och metoderna för att planera, följa upp och styra ekonomin i projekt.

Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Denna intensivkurs i projektekonomi ger dig god förståelse för projektekonomi och viktiga ekonomiska begrepp. Du kommer att kunna upprätta en enklare budget för ett projekt och provat på olika metoder för kostnadsbedömningar. Du lär dig hur man jobbar strukturerat med uppföljning och hantering av avvikelser och risker under projektets gång. Du kommer även få med dig hur man beräknar projektets lönsamhet från verksamhetens perspektiv.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av projekt, antingen som projektledare eller deltagare och vill få en större förståelse för projektets ekonomi.

 Sammanfattning

Ett projekt får en avsatt budget att använda under projektets gång. Hur vet jag som projektledare att det motsvarar vad jag behöver? Hur har jag koll på hur mycket vi förbrukar successivt? Kommer budgeten att räcka? Dessa frågor och många fler kommer vi att ta upp under den här kursen.

Under projektekonomikursen kommer du att få lära dig hur du upprättar en budget för ett projekt. Genom projektets olika faser vill vi ha god kontroll och styrning över projektekonomin.

Vi kommer att gå igenom hur du planerar, följer upp och styr ekonomin. Stor vikt kommer att läggas vid att du ska göra realistiska bedömningar för att få lönsamma projekt.

Efter avslutad utbildning kommer du ha fått en förståelse varför projektekonomin är så viktig och hur du ska ta nästa steg. Du kommer att ha fått de mest värdefulla verktygen och metoderna för få ett framgångsrikt projekt.

Projektekonomi - Intensivkurs ger 15 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

 Övningar

Teori varvas med praktiska övningar där du får träna på de metoder och modeller vi går igenom.

 Förkunskaper

Du bör ha kunskap om hur ett projekt fungerar i övrigt krävs det inga förkunskaper.

 Kursinnehåll

Projektekonomi

  • Grundläggande ekonomiska begrepp
  • Projektekonomi och företagets ekonomi

Lönsamhetsanalys

  • Lönsamhetsanalys - vilken avkastning beräknas projektet ge?
  • Investeringskalkyler och nyttoanalys - ROI, PENG
  • Prioritering av projekt - vilka projekt väljs?

Kostnadsberäkning av projektet

  • Projektbudgeten – vad ingår i budgeten?
  • Tidsuppskattning - olika metoder
  • Vad kostar en resurs - olika nyckeltal för att beräkna kostnader
  • Osäkerhetsanalys
  • Riskhantering

Planering och rapportering

  • Projektplaneringsverktyg
  • Löpande uppföljning och rapportering
  • Avvikelseanalys
  • Resultatvärdemetoden

Uppföljning och styrning

  • Avvikelsehantering - vad gör man för att nå målet?
  • Efterkalkyl - summera projektets resursförbrukning
  • Utvärdering - utvärdera utfallet
Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss