NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Selenium 4 Testautomatisering

Under denna kurs får du lära dig Selenium 4, som idag är det överlägset mest spridda verktyget när det gäller automatiserad testning av webbapplikationer.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen Selenium 4 Testautomatisering kommer du ha god inblick och förmåga i hur man testar webbaserade system med Selenium. Du kommer att kunna bygga pålitliga och stabila tester med Selenium samt veta hur du använder Selenium på bästa sätt.

Sammanfattning

Selenium 4 Testautomatisering lär ut hur du bygger pålitliga och stabila automatiserade tester med Selenium. Kursens fokus ligger på övningar och demonstrationer, vilka blandas med kortare teoretiska genomgångar.
Idag är många, kanske majoriteten av alla IT-system som utvecklas, webbaserade och körs i en webbläsare. I en tid där kvalitet och time-to-market är avgörande och utvecklingen ofta drivs enligt en agil metodik, är testautomatisering ofta en förutsättning för att lyckas. Selenium (WebDriver) håller på att etableras som W3C-standard för testning av webbaserade applikationer och är idag det överlägset mest spridda verktyget.
Kursen riktar sig både till personer som arbetar och kommer att arbeta med testautomatisering. Det kan t .ex. var tekniska testare och utvecklare som vill lära sig testautomatisering med Selenium.

Introduktion

 • Vad är Selenium
 • Bakgrund
 • Selenium RC
 • WebDriver
 • Selenium 1, 2, 3 och 4

Komma igång

 • Vad behövs för att komma igång
 • Installation

Hjälpmedel

 • Selenium IDE
 • Inspector/utvecklarverktyg

Mognadsgrader

 • Capture/Playback
 • Strukturerad testkod
 • PageObjects

Grundläggande funktionalitet

 • Webbsidans uppbyggnad
 • Grundläggande funktionalitet
 • Identifiering av objekt
 • WebDriver API
 • WebElement API

Unit tester

 • Unit test ramverk
 • Kontrollera tillstånd
 • Assertions

Synkronisering

 • Explicit wait
 • Implicit wait
 • Sleep
 • FluentWait

Fokus och kontroll

 • Växla mellan fönster
 • Växla mellan frames
 • Icke standard object

Page Objects

 • Koncept PageObjects
 • Design mönster

Drivers

 • Genomgång drivers
 • Använda olika drivers
Lärarledd med övningar och demonstrationer.
Genom ett flertal praktiska övningar vid PC befästs dina kunskaper i Selenium:s uppbyggnad och möjliga tillämpningar.
Lite erfarenhet av eller kunskaper i programmering är en förutsättning för att fullt kunna tillgodogöra sig kursmaterialet.
Alla exempel och övningsuppgifter är skrivna i Java, men Selenium har stöd för flertalet programmeringsspråk, Java, C#, Perl, Python, Ruby, etc.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega