NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Självledarskap - att leda sig själv

Kursen Självledarskap - att leda sig själv ger dig förutsättningar att hantera det ökade kravet på att kunna leda dig själv i dagens allt mer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv. Du skapar en förmåga att organisera din vardag, ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Självledarskap kan du leda dig själv i vardagen och ta fram mål och målplaner. Du får verktygen för att hitta din livsbalans, minska din stress och öka din livskvalitet. Du får också ökad medvetenhet om dig själv och kan utveckla ditt samarbete med andra.

Sammanfattning

Det ökade kravet på att kunna leda sig själv, i dagens allt mer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap som process och förhållningssätt bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt. Denna förmåga gör dig mer handlingskraftig, mer effektiv att hantera din tid, lär dig hantera stress och frigöra energi samt bidrar till att öka din livskvalitet.
Alla som vill utveckla självledarskap. Det spelar ingen roll om du är medarbetare, chef eller informell ledare.

Grunden i självledarskap

 • Vad är självledarskap?
 • Nyttan för individen, organisationen
 • Förståelse för det egna jaget

Självmedvetenhet - kännedom och insikt

 • Kompass riktning för medvetna beslut
 • Målformulering
 • Insikt om starka, svaga sidor, reaktioner
 • Sina värderingar som vägleder

Egna självbilden - Förtroende och tillit

 • Tron på sig själv och egna förmågan
 • Stärka sig själv
 • Bygga självförtroende, självkänsla
 • Förstå sina tankar, känslor, beteende

Livs balansen - hitta sitt hållbara pussel

 • Hitta sin balans i vardagen
 • Livshjulet för helhet
 • Hantera dagliga stressen
 • Frigöra energi

Motivation - hitta sin inre motor

 • Hitta sin inre drivkraft, självmotivation
 • Grunden i självbestämmande teorin
 • Hantera inre hinder konstruktivt
 • Förstå sin energi, ork och lust

Fokus - att komma igång

 • Mål som motiverar
 • Planer som hjälper dig i mål
 • Prioritering som underlättar vardagen
 • Modell för att nå sitt önskade läge

Mental styrka - att fullfölja i mål

 • Självdisciplin för din framgång
 • Uthållighet med mental styrka
 • Hantera inre hinder, rädslor på vägen
 • Goda vanor som skapar resultat

Kommunikation - påverka och samverka

 • Öka sin kommunikativa självinsikt
 • Öka sin tydlighet, minska missförstånd
 • Samarbeta bättre med andra
 • Feedback som utvecklar
Kursen varvar teoriavsnitt med enskilda övningar, gruppdiskussioner och reflektioner.
Inga förkunskaper krävs för kursen.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?