NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Testautomatisering med SoapUI

SoapUI är ett prisbelönt verktyg för testning av serviceorienterade arkitekturer (SOA) och Representational State Transfer (REST) . Med funktionalitet som skriptning, simulering och mocking, data-drivning, funk

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen Testautomatisering med SoapUI kommer du ha god inblick och förmåga i hur man använder SoapUI för att testa webbtjänster. Du kommer att kunna bygga pålitliga och stabila tester med SoapUI samt veta hur du använder SoapUI på bästa sätt.

Sammanfattning

Testautomatisering med SoapUI går igenom verktyget och hur man jobbar med det. En liten del teori blandas med mycket praktik och konkreta övningar mot simuleringar. Kursen genomförs med open source versionen av SoapUI och innehåller jämförelser med SoapUI Pro. Efter avslutad kurs kan du enkelt fortsätta öva då vi gått igenom hur man sätter igång, du får även med dig tips på nästa steg.
Testautomatisering med SoapUI riktar sig till personer som kommer arbeta eller arbetar med testautomatisering. Exempelvis testare och utvecklare. Det behövs ingen programmeringskunskap inför denna kurs.

Introduktion

 • Om SoapUI
 • Vad är Rest/Soap?
 • Översikt funktioner
 • SoapUI vs Ready API

Komma igång

 • Installation av testmiljö och verktyget

Skapa tester

 • Orientering i verktyget
 • Skapa tester
 • Namnsättning
 • Teststeg
 • Assertions
 • XPath Match
 • XQuery
 • Properties och script
 • Generera unik testdata
 • Groovy script
 • Endpoints
 • Rapporter
 • WS-Security och Certifikat
 • SoapUI och Continuous Integration
Interaktiva övningar med stöd av kursledaren.

Grundläggande kunskaper inom test
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega