NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Utmanande samtal

Utmanande samtal eller svåra samtal kan vara en stor och vanlig del i mångas arbetsvardag. De ställer höga krav på både förmedlare och mottagare. Du kanske behöver tillrättavisa, informera, konflikthantera, kritisera, bedöma och fördöma vissa beteenden eller händelser. Det kan vara konflikter, missförstånd och känslosamma situationer som skapar behov av samtal. Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt. Framför allt verktyg för att se till att det landar rätt hos mottagaren. På den här kursen får du den kunskapen.

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål


Efter denna utbildning kommer du:

* Veta hur du bäst förbereder, genomför, avslutar och följer upp ett utmanande samtal
* Veta hur du bäst dokumenterar samtalet och de påföljande åtgärderna
* Fått förståelse för varför mottagaren reagerar som den gör
* Ha verktyg för att hantera svåra situationer som dyker upp
* Fått strategier för att hantera motstånd och konflikter
* Fått verktyg för att bli tryggare i ditt ledarskap och/eller medarbetarskap

Sammanfattning

Utmanande samtal eller svåra samtal kan vara en stor och vanlig del i mångas arbetsvardag. De ställer höga krav på både förmedlare och mottagare. Du kanske behöver tillrättavisa, informera, konflikthantera, kritisera, bedöma och fördöma vissa beteenden eller händelser. Det kan vara konflikter, missförstånd och känslosamma situationer som skapar behov av samtal. Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt. Framför allt verktyg för att se till att det landar rätt hos mottagaren. På den här kursen får du den kunskapen.
 

Utbildningen vänder sig till dig som:

* Har, eller vill ha, ett arbete där du genomför samtal som du eller mottagaren bedömer som utmanande
* Vill stärka din förmåga att kommunicera under stress och press
* Har som nästa steg att leda andra/bli chef
* Är nyfiken på din förmåga att leda andra i hens utveckling
* Är intresserad av förändringsledarskap

Kommunikationens grunder

Feedbacktrappan

Triggers- dina och mottagarens

Praktiskt öva på olika situationer

Vilka fallgropar du kan riskera att hamna i och hur du undviker dem

Att hantera motstånd och konflikter

Olika uttryckssätt, kroppsspråkets betydelse

Normkritik

 Lärare

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.
Kristin Arnberg
Kristin har arbetat som ledare i utbildningssektorn i snart 20 år. Hon har ansvarat för mindre, mångkulturella lärarlag och varit chef för stora personalgrupper med runt 100 personer inom en rad med roller. Kristin är utbildad gymnasielärare och rektor och har flerårig erfarenhet av ledarskap från andra länder.
Inga förkunskaper krävs
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega