NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Värdeskapande AI assistenter

Under två kursdagar får du en solid grund i generativ AI samt en fördjupad förståelse för hur AI-assistenter kan skapa värde inom din organisation.

Översikt

 15 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:00
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen har du fått med dig grundläggande och avancerade principer inom generativ AI. Du kommer att kunna använda AI-assistenter för att öka produktivitet och effektivitet. Du kommer även att kunna leda AI-projekt från kravinsamling till implementering och tillämpa AI-teknik på verkliga problem. Målet med kursen Värdeskapande AI assistenter är att du ska få en solid grund i generativ AI samt en fördjupad förståelse för hur AI-assistenter kan skapa värde inom din organisation.

Sammanfattning

Värdeskapande AI assistenter är en djupgående kurs som utforskar potentialen hos generativ AI och AI-assistenter. Under två kursdagar får du en omfattande förståelse för hur man bygger, utvärderar och implementerar AI-assistenter. Med en blandning av teori och praktiska övningar syftar kursen till att ge dig de verktyg och förtroendet som krävs för att leda och genomföra projekt med generativ AI.
Vi kommer att utforska kraften och potentialen hos generativ AI och AI-assistenter och går igenom allt från grundläggande koncept till avancerade applikationer. Kursen kombinerar teoretiska inslag med hands-on övningar för att ge dig de verktyg och det självförtroende som krävs för att effektivt använda språkmodeller i din organisation.
Kursen, som leds av erfarna föreläsare, är skräddarsydd för att möta dina individuella förutsättningar och din kunskapsnivå, vilket säkerställer en berikande och utmanande läroprocess. Designad för interaktivitet och praktisk tillämpning, innehåller kursen en mix av teori, praktiska övningar och gruppdiskussioner.
 
Kursen är öppen för alla och särskilt värdefull för verksamhetsutvecklare, dataanalytiker och ledare som önskar att fördjupa sina kunskaper inom generativ AI. Inga specifika förkunskaper krävs, men en allmän förståelse för datahantering eller IT-projekt kan vara fördelaktigt.

Generativ AI

 • Introduktion till generativ AI
 • Grundläggande koncept inom generativ AI
 • Så fungerar språkmodeller
 • Prompt Engineering och dess tillämpningar

AI assistenter

 • Grundläggande koncept inom AI assistenter och AI agents
 • AI-assistenter för specifika, värdeskapande ändamål
  • Processtöd
  • Kompetensutveckling
  • Rådgivning
  • Datahantering
  • Problemlösning
  • Förstärkt handläggning
  • Automatisering av processer
 • Skapa och implementera AI-assistenter med Azure och andra plattformar
 • Hands-on övningar
 • Så utvärderar vi våra AI-assistenter
 • Arbetsflöden för AI-projekt
 • Framtidens utmaningar och etiska överväganden inom AI
Kursen innehåller interaktiva övningar och projektarbete där deltagarna tillämpar teorin praktiskt. Dessa är specifikt utformade för att främja kreativ problemlösning och för att djupgående utforska tillämpningar av AI-assistenter i deltagarnas egna organisationer.
Inga förkunskaper krävs. En allmän förståelse för teknik och projektledning är fördelaktigt men inte nödvändigt.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 15 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:00
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?