startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Presentationer

(Endast för de som deltog på extratillfället för konferensen "Från Krav till System 2019" den 4-5 februari 2020)


För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer

Dag 1: 4 feb 2020


09.45
 • Vad innebär digitalisering för kravhantering
 • Var går gränsen mellan kravhantering, UX och design
 • Vad betyder ”shift right”, ”fail fika” och ”Scrumbanan” Finns det ett riktigt paradigmskifte bakom alla buzzwords
 • Vilka personliga egenskaper krävs idag för att bedriva ett framgångsrikt kravarbete
 • Hur ska vi som jobbar med kravhantering förhålla oss till Modern Agile, SAFE och andra ramverk
 • Vilket ansvar har vi som jobbar med kravhantering vad gäller frågor om integritet och etik
Chris Hofstetter, AFRY IT

10.30
 • Introduktion till AI för krav och systemutveckling.
 • Hur kan man använda AI som hjälp vid systemutveckling
 • Vilka är utmaningarna idag vid användningen av AI
 • Hur kan AI bidra till att förbättra kvaliteten på kraven och träna utvecklarna att skriva bättre krav
 • Hur fungerar det i verkligheten
 • Praktiska tips och lärdomar
Nils Pålsson, IBM

11.45
 • Vilka krav är viktigast för att avgöra om ett system är framgångsrikt eller ej
 • Hur går man från att utveckla det som efterfrågas till det som verkligen skapar värde
 • Vad behöver man tänka för att få ett system med snabba svarstider och stabilitet
 • Hur kravställer man system där man faktiskt kan testa prestanda som en del av kvalitetssäkringen
 • Praktiska exempel och erfarenheter
David Rosshagen, AddQ

13.30
 • Hur får man ihop olika åsikter och bilder av vad som ska uppnås
 • Konsten att våga avgränsa
 • Är det systemet som ställer kraven eller du som användare
 • Vad gör man när det går fel? Stoppa eller fortsätta
 • Organisationskultur, styrning och ledning kring krav
 • Bedömning av komplexiteten är avgörande för att lyckas
Eleonore Hammare, Region Stockholm

14.15
 • Att spela fotboll utan att ha läst regelboken fungerar möjligtvis för 6-åringar
 • Men för seriespel blir det inte så bra
 • I IT-branchen så gör vi vårt Agila arbete oftast helt utan att läsa regelboken
 • Genomgång av regelböcker vi oftast hänvisar till, vad de säger om kravhantering och de tolkningar som man ofta ser
Pablo Garcia, Expleo

15.30
 • Lär dig hur du med hjälp av feedback kan nå de resultat du önskar och samtidigt utvecklas i kravledarrollen.
 • Syftet med att använda feedback i kravrollen
 • Hur vi ger feedback för att skapa utveckling
 • Konsten att ta emot feedback som en gåva
 • Övning ger resultat- praktiska exempel
 • Praktiska tips och erfarenheter av att arbeta med feedback i kravfasen
Anna Källman, Boost Competence

Dag 2: 5 feb 2020


09.10
 • Mjukvaruprodukter levererar mycket användningsdata - hur förhåller vi oss till det när vi jobbar med krav
 • Vilka är de största utmaningarna som industrin står inför när det gäller användning av produktanvändningsdata för kravhantering och produktledning
 • Vad är A/B testning och hur använder man det idag
 • Hur kan med A/B testning göra rätt val av krav
 • Vad gör man ofta för fel när man jobbar med A/B testning
 • Praktiska exempel
Dr. Emil Alégroth , SERL

10.20
 • Sensorer (IoT) ger oss idag mycket information- hur påverkar det våra system och vidareutveckling av dessa och framtida system
 • Vad är CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Eventsourcing och Eventstorming
 • Hur man med hjälp av CQRS designa system som klarar höga krav på prestanda och skalbarhet – och samtidigt är testbart, förändringståligt och enkelt att förstå
 • Hur man kravställer sådana informationsflöden
 • Hur kan man identifiera händelser, flöden och regler med hjälp av Eventstorming
 • Praktiska tips och erfarenheter för att komma igång med CQRS och Eventsourcing
Greger Klockare, IT-huset

11.00
 • Hur får man verksamheten att arbeta aktivt med informationssäkerhet
 • Hur kan man klassificera information för att säkerställa rätt hantering
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna när man arbetar med informationssäkerhet
 • Hur kan man använda process- och informationsmodellering i säkerhetsarbetet
 • Systemoberoende informationsansvar i organisationen - hur fungerar det
 • Praktiska tips, exempel och lärdomar
Martin Hidefjäll, Aptly

12.45
 • Framtiden är inte vad den har varit
 • Kravhanteringen är död... Eller
 • Växla upp - Växla ner, Växla in - Växla ut
 • Kunskap 2.0 - framtiden finns i historien
Torbjörn Sundborg, Relestor

13.30
 • Vad är Flow Centered Development
 • Hur får man en enkel flödesnotation istället för textbaserade beskrivningar
 • En gemensam dokumentation för kravare, utvecklare och testare
 • Hur minskar man risken för missförstånd och overhead vid överlämningar
 • Underlag som beskriver hur systemet ska fungera istället för hur det kan tänkas användas
 • Hur alla kan bidra till slutresultatet genom att teamet tidigt samlas kring lösningen
 • Minskad stress i teamen genom ökat samförstånd
Johan Göthe, Evry

14.45
 • Vilka principer inom UX och Usability kan vara bra att ha med sig i prototypingarbetet
 • Varför är Prototyping så viktigt vid mjukvaruprojekt
 • Hur kan man kommunicera nya idéer med hjälp av Prototyping verktyg
 • Det behövs inte dyra och komplicerade verktyg för att se om man bygger rätt produkt
 • Exempel på hur man kan skapa en prototyp med hjälp av en presentations applikation
Tobias Löfstrand, IT-huset

15.25
 • Hur skapar man en arbetsplats där personalen levererar mer- men jobbar mindre
 • Kommer titlar som ”kravare” och ”utvecklare" finnas i framtiden
 • Skiljer sig jobbet vi gör nu mot det vi gjorde för 120 år sedan
 • Hur får man organisationer att jobba med ”Vad” och Vart” men att släppa "Hur" till medarbetarna
 • Tips och lärdomar på vägen
Ronn Elfors Lipsker, Addq


Talare

Chris Hofstetter, AFRY IT
Chris Hofstetter är en flitigt anlitad föreläsare inom kravhantering och test av digitala system. Chris värnar om ständigt lärande och bjuder gärna in publiken under sina föreläsningar för att tillsammans komma fram till nya insikter.

Nils Pålsson, IBM
Nils har de senaste 15 åren arbetat med Kravhantering hos en mängd kunder som specialiserat sig på design och utveckling av stora mjukvaru- och hårdvaruplattformar. Nils har bland annat arbetat i Storbritannien med krav inom flyg- och försvarsindustrin. I Sverige har Nils varit involverad i ett bredare utbud av projekt, bland annat med Automotive, Infrastructure, telekommunikation och med teknik.

David Rosshagen, AddQ
David är prestandatestexpert med över 16 års erfarenhet inom området. David har omfattande kunskaper om hur rätt krav bör sättas inför prestandatesterna. Detta för att kunna genomföra prestandatester som är relevanta inför driftsättning. David är en van utbildare inom prestandatest.

Eleonore Hammare, Region Stockholm
Eleonore är chef för Region Stockholms IT-leveransorganisation. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO från finans-/försäkringsbranschen, konsult och konsultbolags-VD med uppdrag inom bl.a. fastighet, myndigheter och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft och medförfattare till Över mållinjen.

Pablo Garcia, Expleo
Pablo är en känd profil i IT-branschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom test. Han under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

Anna Källman, Boost Competence
Anna har en bakgrund som regional och global utbildningschef inom privata sektorn vilket givit gedigen erfarenhet av att utveckla och leda människor från olika kulturer och i olika roller. Med positiv energi fångar hon andras intresse och förmedlar sitt budskap. Anna har en stark övertygelse om att företag växer med dess människor och att ett effektivt samarbete mellan kollegor, trygga medarbetare och ett tydligt ledarskap skapar arbetskvalitet.

Dr. Emil Alégroth , SERL
Emil är forskare vid Software Engineering divisionen (SERL) vid Blekinge tekniska högskola. Han jobbar för nuvarande i forskningsprojektet Software Engineering ReThought som syftar till att, under 8 år, studera och förbättra hur svensk mjukvaruindustri utvecklar mjukvara. I projektet jobbar forskare tillsammans med industrin för att lösa verkliga problem som industrin har idag, men också problem för framtiden, inom områdena krav, test, processer, med mera.

Greger Klockare, IT-huset
Greger Klockare jobbar som strategisk arkitekt. Greger har 25 år i branschen och han har de senaste 5 åren fokuserat på dagens systemkrav i en digitaliserad värld och mött upp med dessa krav med moderna arkitekturer och lösningar. Greger har arbetat som lösningsarkitekt och integrationsarkitekt bl.a. hos Skandia och Polisen

Martin Hidefjäll, Aptly
Martin Hidefjäll är en erfaren konsult, företagsledare och författare som arbetat med process- och informationsmodellering ur ett IT-perspektiv i drygt 25 år. Martin är grundare och VD på företaget Aptly Consulting – som är ett spjutspetsföretag inom verksamhetsutveckling och kravställning.

Torbjörn Sundborg, Relestor
Torbjörn har både praktisk och teoretisk erfarenhet av olika typer av såväl agila som traditionella IT-projekt och systemförvaltning baserade på pm3, itm5, ITIL etc och har verkat i flera olika roller och ansvar inom krav, utveckling och förvaltning. Torbjörn arbetar aktivt med att anpassa systemförvaltningen till digitaliseringens utmaningar och är en uppskattad talare inom systemförvaltning och IT styrning.

Johan Göthe, Evry
Johan har 20 års erfarenhet av systemutveckling med huvudsaklig inriktning på kravområdet och har jobbat många år i det team på EVRY som tagit fram systemutvecklingsmetoden Flow Centred Development. Han brinner för denna metod som säkerställer rak och tydlig kommunikation mellan beställare och leverantör av IT-tjänster och inte minst kommunikationen inom de agila teamen.

Tobias Löfstrand, IT-huset
Tobias Löfstrand är en erfaren utvecklare med en särskild passion för användargränssnitt och UX. Han har de senaste åren framför allt fokuserat på utveckling för mobila enheter, men innan dess har han jobbat många år med system- och webbutveckling på bl.a. Java-plattformen, med roller såsom lösnings-/systemarkitekt, lead developer mfl. Sedan 2018 jobbar Tobias på IT-Huset, där han förutom att jobba som konsult inom mobilutveckling även jobbar med att hålla utbildningar och tala på kundworkshops och konferenser. Under sina snart två decennier i IT-branschen har Tobias bl.a. jobbat med kunder som Telenor, Nasdaq, H&M, Riksdagsförvaltningen, DNB mfl.

Ronn Elfors Lipsker, Addq
De senaste 18 åren har Ronn arbetat som konsult - och då mest inom kommunikation och ledarskap. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har sedan 2011 varit kurslärare i förändringsledning på NFI Utbildning. Ronn har en bakgrund som skådespelare och regissör och är en av de mest uppskattade föreläsarna på NFI' konferenser.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss