NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Coaching - Att leda sig själv och andra

Under denna spännande coachingkurs får du värdefulla insikter, konkreta verktyg och den kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Coaching - Att leda sig själv och andra har du erhållit insikter, tips och råd samt en förståelse de grundläggande principerna och verktygen för coaching. Du kommer att kunna leda dig själv mot egna mål och visioner genom motivation och tankekraft. Genom coachingstegen, coachingsamtal och effektiv kommunikation kommer du att kunna leda individer och grupper till bättre resultat.

Sammanfattning

Kjell känner sig som en kugge i maskineriet och tänker ”vem bryr sig om jag anstränger mig?”. Rune räknar pinnar till pension och tänker "bara tio år kvar till sextiofem”. Sara signalerar att hon vill, men vågar inte då hon saknar verktyg och stöd som vägleder henne framåt till prestationshöjningen.
Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man kan nå både i arbetet och i privatlivet. Dels ta personligt ansvar och göra aktiva val i livet och dels bli medveten om sin egen självbild. Alla människor vill kunna prestera bra, nå framgång och må bra. Alla känner dock inte till eller vågar inte utnyttja hela sin fulla potential. Många är rädda för att misslyckas och väljer därför att inte försöka alls.
Under denna coachingkurs får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.
Denna coachingkurs vänder sig till alla som vill lära sig att finna sin fulla potential och locka fram den hos andra. Du som t ex vill öka din eller andras förmåga att förbättra ett resultat, en färdighet, nå ett uppsatt mål eller få hjälp med att fånga en dröm och förverkliga den etc.

Coachingens grunder

 • Vad är coaching?
 • Varför coaching?
 • Förhållningssätt, ledarstil

Coachingmodeller

 • Snabbcoaching
 • GROW
 • Coachingstegen
 • Självcoaching

Coachingsamtalet

 • Grundförutsättningar
 • Låta kreativiteten flöda
 • Fråga, våga hitta nya lösningar
 • Få fram idéer och lösningar
 • Fällor i coaching samtalet

Feedforward och Feedback

 • Coachande förhållningssätt
 • Personligt ställningstagande, ansvar
 • Aktiva val

Kommunikation

 • Kommunikationens betydelse
 • Göra sig förstådd och förstå
 • Hög handlingskraft
 • Frågeteknik för coaching
 • Aktivt lyssnande
 • Läsa av, påverka postitivt, förankra

Motivation och Energi

 • Vad motiverar människor
 • Skapa motivation, inspiration, engagemang
 • Attitydens betydelse för motivation
 • Utveckla sig själv och andra

Jaget och Laget

 • Självkänsla, självförtroende
 • Personligheter i ett lag
 • Forma team, stärka lagkänslan
 • Vision, mission, mål, värderingar
Coaching - Att leda sig själv och andra varvar teoriavsnitt med enskilda övningar, gruppdiskussioner och reflektioner.
Inga förkunskaper krävs för kursen.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Referenser från tidigare kursdeltagare
Hanna Gembel
Hanna Gembel. Jag tycker att det var en mycket bra och intressant kurs där både kursledare och kursdeltagare var engagerade. Läraren var kunnig inom området och hade bra balans mellan föreläsning/teori och övningar. Så här i efterhand har jag fått stor nytta av mina nyvunna kunskaper och kan ta hjälp av olika teorier i olika situationer. De trevliga lokalerna på NFI Utbildning ligger vid Slussen och det var mycket smidigt att ta sig dit. Jag kan absolut tänka mig att gå kurs på NFI igen!