NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Sparx EA (Enterprise Architect) - Introduktion

Sparx EA är ett av de mest spridda modelleringsverktyget i Sverige och världen. Den här kursen lär dig grunderna i att modellera och hur du kan anpassa verktyget för att lägga till modelleringsstandarder till just din organisation.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen har du fått kunskaper om hur du installerar, anpassar, arbetar säkert, modellerar, analyserar modeller, samt utbyter information mellan modeller och andra delar inom verktyget Sparx EA. Du får ta del av de senaste Sparx EA-versionerna och en djupgående förståelse för hur dessa nyheter kan tillämpas i praktiska projektinställningar, vilket möjliggör en mer effektiv projektledning och modelleringspraxis.

Sammanfattning

Kursen ger dig en stabil grund att stå på när du ska börja modellera med Sparx Enterprise Architect (EA) - det troligen mest spridda modelleringsverktyget i Sverige och världen. Ett stort mål inom kursen är att lära ut hur Sparx EA kan skapa en ”single-point-of-documentation” för hela organisationer, dvs en dokumentation som lagrar en sanning som föds av många deltagare genom kollaborativt arbete. Du får ta del av de senaste Sparx EA-versionerna och en djupgående förståelse för hur dessa nyheter kan tillämpas i praktiska projektinställningar, vilket möjliggör en mer effektiv projektledning och modelleringspraxis.
Du får inom kursen lära dig hur Sparx EA installeras, ställs in, viktiga aspekter när du arbetar delar på och arbetar med gemensamma modeller, hur du arbetar säkert i gemensamma resurser. Kursen tar även upp kända notationer och modelleringsstandarder samt hur du kan anpassa verktyget för att lägga till modelleringsstandarder just din organisation behöver eller använder. Du får även lära dig vikten av spårbarhet mellan modellelement och nivåer samt hur du gör analyser mellan de spårade arkitekturelementen. Vidare tar kursen upp viktiga funktioner som gemensamma ordlistor och begreppsmodeller, planeringsstöd för projekt, hur verktyget kan byggas ut.
Du får lära dig att byta ut information mellan modeller och hantera resurser, hur verktyget kan kopplas till andra typer av verktyg som databaser samt hur verktyget kan sammanställa information med hjälp av det inbyggda rapportverktyget. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar på organisationer som känner att de måste ta till nya tag för att ta kontroll över verksamhetsdokumentation och spårning mellan olika typer av dokumentation genom en modellbaserad strategi med hjälp av det kostnadseffektiva, populära och kraftfulla verktyget Sparx EA.
 
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med modellering i någon form och önskar öka spårbarheten och samspelet mellan olika delar av arkitekturinformation med hjälp av vertyget Sparx.

Intoduktion till Sparx Enterprice Architect verktyget

Installation and setup

About modeling tools and repositories

The workbench

Security and concurrent work

Notations and modeling standards

Modeling architectural elements

Architecture drivers and traceability

Model analysis

Glossary and canonical modeling

Planning and collaboration support

Tool configuration and stereotypes

Forward and reverse engineering

Manage resources

Model-to-model exchange

Model content communication and reporting

Extending the tool capabilities

Genom ett flertal praktiska övningar i grupp och vid PC befästs dina kunskaper inom modellering och verktyget Sparx EA.
Du bör ha allmänna kunskaper kring IT och grundläggande förståelse för vikten av modellering.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?