startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  3 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Kravhantering > IREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering

IREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering

Betydelsen av krav och systemanalys är av enorm vikt inom systemutveckling och IT projekt, och denna fakta uppmärksammas allt mer. Därför behövs IREB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse.

Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  3 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen IREB Foundation kommer du att ha goda kunskaper i vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar in, dokumenterar, modellerar, verifierar och ändrar kraven.

 Vem bör deltaga?

IREB Foundation vänder sig främst till dig som arbetar som kravställare, kravhanterare eller beställare av IT-system. Kursens breda upplägg gör dock att kursen även lämplig även för dig som är testansvarig, systemutvecklare, projektledare m.m.

 Sammanfattning

IREB - International Requirements Engineereing Board skapat en global certifieringsutbildning för systemanalytiker och kravanalytiker. IREB startades 2006. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade specialister har vuxit lavinartad i både Europa, USA och i Asien.

IREB är en mycket professionel organisation, som erbjuder opartisk certifiering baserad på gedigen kunskap och professionellt genoförda tenamina.

Betydelsen av krav och systemanalys är av enorm vikt inom systemutveckling och IT projekt, och denna fakta uppmärksammas allt mer. Därför behövs IREB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse av termer som man använder inom kravhantering samt en bild av hur kravinsamling, analys och hantering bedrivs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Utbildningen består av tre nivåer: Den populära grundnivån (Foundation) - denna utbildningskurs. Avancerad nivå (Advanced) tillkommer 2011/2012: Expert (Expert) - första delar kommer att ges 2011/2012. För varje del finns det en separat kurs, tentamen och certifikat.

Undervisningen sker på svenska och de korrekta svenska termerna används av läraren, men det övriga materialet är på engelska. I materialet finns glossary samt kursplanen på svenska. I glossary (lexiokonet) finns alla engelska termer översatta till svenska.

Se till att du har tid att studera hemma på kvällarna efter kursdagarnas slut. Planera för den tiden!

Kursen avslutas med en certifieringstentamen IREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online (kostnad för tentamen tillkommer).

 Certifiering

Tentamen bokas separat och ingår ej i kursavgiften.
Läs mer om certifieringen här:
IREB Foundation Level - Certifieringsprov - Online

Tentamen kan genomföras på svenska eller engelska.
Provet tar 90 min, består av 45 flervalsfrågor.

Frågorna poängsätts efter svårighetsgrad. 70% poäng krävs för att klara tentamen.

Det finns tre olika frågetyper: (A) bara ett svar av 4-5 är korrekt; (B) flera korrekta allternativ; (C) sant/falskt frågor.

 Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av att arbeta med ny- eller vidareutveckling av IT-system t ex som kravställare, beställare, systemutvecklare, testare eller programmerare.

 Kursinnehåll

Inledning och grundkunskaper

System och dess miljö och sammanhang

Kravinsamling

 • Kravkällor
 • Kravkategorisering enligt Kano-modellen
 • Kravinsamlingstekninker

Kravdokumentation

 • Strukturering av dokument
 • Olika dokumentstilar
 • Dokumentstruktur
 • Användning av kravdokument
 • Kvalitetskiterier för kravdokument
 • Kvalitetskriterier för krav

Att beskriva krav med hjälp av vanligt språk

 • Språkeffekter
 • Att bygga krav från mallen

Modellbaserad kravdokumentation

 • Modeller
 • Målkrav
 • Användningsfall
 • Tre modelleringsperspektiv
 • Strukturella kravmodeller
 • Funktionella kravmodeller
 • Beteende kravmodeller

Att verifiera och anpassa krav

 • Grunder för kravkontroll
 • Grunder för att lösa motstridiga krav
 • Kontroll av kravkvalitet
 • Principer för kravkontroll
 • Kravkontroll tekniker
 • Kravanpassningstekniker

Kravhantering

 • Kravattribut
 • Olika kravperspektiv
 • Kravprioritering
 • Kravspårning
 • Versionshantering av krav
 • Hantering av ändringsbegäran

Verktyg

 • Verktygstyper
 • Införande av verktyg
 • Utvärdering av verktyg

Boka