NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Leda och samarbeta i hybrida team

Kursen Leda och samarbeta i hybrida team ger dig grunderna och praktiskt användbara metoder för ett effektivt distansledarskap. Vi fördjupar oss inom kommunikation, teknik och struktur.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Under kursen får du praktiskt användbara metoder för ett effektivt hybridledarskap. Dessa fokusområden kommer vi att lägga stor vikt vid och arbeta oss igenom:


- Att känna till förväntningar och krav som ställs på en ledare i hybrid arbetsmiljö
- Att kunna leda effektiva hybridmöten
- Att ha metoder för att skapa och utveckla team med hybrida arbetsmetoder
- Att ha reflekterat över egna möjligheter i ledarrollen

Sammanfattning

Distansarbete, hybridarbete, jobba hemifrån… Vi har många namn på det som för många var en tillfällig lösning men som visat sig vara dagens och morgondagens arbetsplats. Det är dags att hitta hållbara sätt att leda verksamheter och medarbetare utifrån det nya normala - när vi är delvis digitala.
Hur kan du som chef säkra arbetsmiljö, trivsel och att alla behandlas rättvist när du träffar vissa live och andra på en skärm? Hur vet du vad som händer på jobbet när du själv arbetar hemma? Hur säkrar du att nyanställda lär känna sina nya kollegor och hur stöttar du team till att bli självgående? Och hur ska vi egentligen hantera hybridmötet?
Vi kommer att fokusera på att fördjupa dina kunskaper om vad som krävs för att leda på en hybridarbetsplats. Du kommer också kunna dela egna utmaningar och hitta lösningar tillsammans med kursledare och övriga kursdeltagare.
Chefer, projektledare, teamledare och andra medarbetare som leder helt eller delvis på distans eller där arbetsplatsen kräver hybrida samarbeten.

Framtidens krav på arbetsplatsen och ledarskapet

 • Vår framtida arbetsplats – hur ska den egentligen se ut?
 • Att skapa tydlighet kring arbetsmiljö och rutiner på plats och på distans
 • Risker kopplade till fysisk hälsa och psykosocial miljö att hantera och förebygga
 • Att attrahera nya medarbetare och behålla kompetens i utformningen av framtidens arbetsplats
 • Den fysiska miljöns betydelse på hybridarbetsplatser

Utveckla team och individer med digitala verktyg

 • Att anpassa sitt ledarskap till arbetssituationen. Vissa medarbetare kanske är på distans, andra på arbetsplatsen. Kanske arbetar ni alla i en hybrid mix. Hur skapar du motivation? Hur vet du vad medarbetarna gör och hur ska du bekräfta när de gör rätt och
 • Hur stöttar du ett team som befinner sig i utveckling? Hur kan du hjälpa dem hantera utmaningarna med att arbeta helt eller delvis på distans?
 • Att hitta metoder för att skapa trygghet och tillit trots distans

Varierade möten på distans och i hybridformat

 • Distansmöten är ofta effektiva, men hur gör man för de också ska vara bra forum för att utveckla verksamhetskultur och relation?
 • Den verkliga utmaningen är dock hybridmötet. Hur ser du till att alla kommer till tals och får samma förutsättningar?

Ledarens närvaro eller distans

 • Att vara proaktiv och driva kommunikationen
 • Att ta besvärliga samtal digitalt
 • Ledarens känslor och drivkrafter när medarbetarna eller ledaren själv är på distans
 • Att skapa en gemensam kultur på en hybridarbetsplats
 • Att skapa vi-känsla och ett klimat som främjar måluppfyllelse
 • Att hantera och förebygga eventuell upplevelse av orättvisa kopplat till arbete på distans respektive på arbetsplatsen

Att skapa en gemensam kultur på en hybridarbetsplats

Handlingsplan utifrån egen situation

 • Du kommer att få dela med dig av valda områden från din egen situation, och få tips från kursledare och andra deltagare. Du kommer jobba fram en handlingsplan med aktiviteter som stödjer och utvecklar ditt distansledarskap.
Leda och samarbeta i hybrida team består av teori varvat med praktiska övningar i form av grupparbeten, reflektioner och diskussioner. Du kommer också att utforma en konkret handlingsplan som hjälper dig att direkt efter utbildningen göra det som mest stödjer din verksamhet och dina medarbetare.
Inga förkunskaper krävs, men det är lämpligt att dina arbetsuppgifter omfattar att leda individer eller grupper på en arbetsplats som är helt eller delvis på distans.