startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

4-5 maj
1-2 sep
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Ledarskap > Leda på distans – att leda med närvaro i en digital omvärld

Leda på distans – att leda med närvaro i en digital omvärld

Leda på distans – att leda med närvaro i en digital omvärld
Är det möjligt att skapa framgångsrika team som känner tillit och förtroende för varandra när deltagarna sällan träffas fysiskt? Kan vi hitta väl fungerande former för kommunikation, feedback och uppföljning när vi jobbar på distans? Går det att nå uppsatta mål och jobba med systematisk uppföljning trots att vi inte ses?
För att ditt team ska få förutsättningar att nå målen behöver du som ledare ha stort fokus på tydlighet när du leder på distans. Det handlar bland annat om att sätta tydliga ramar samt medvetandegöra ditt eget beteende för att kunna jobba insiktsfullt med distansledarskap.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
4-5 maj
1-2 sep
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Under dessa kursdagar får du grunderna och praktiskt användbara metoder för ett effektivt distansledarskap. Beroende på vilka ämnen som deltagarna skickar in i förväg kan kursdagarnas fokus komma att modifieras något för att anpassas till deltagarnas behov. Dessa fem fokusområden kommer vi oavsett att lägga stor vikt vid och arbeta oss igenom:
-Hur du bygger och leder effektiva team
-Effektiva möten på distans
-Ge och ta emot feedback på distans
-Hälsofrämjande arbete på distans
-Jobba i olika kulturer

 Vem bör deltaga?

Chefer, projektledare och andra medarbetare som leder team på distans.
 

 Sammanfattning

Att leda på distans gäller inte enbart längre när medarbetaren sitter på annan ort eller i ett annat land än vad chefen gör. Idag har flera nya former av arbetsmiljöer uppstått i och med de digitala redskap vi har att tillgå. Allt fler jobbar i stor omfattning hemifrån, ute på uppdrag eller i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer utan tillgång till en stationär arbetsplats. Dessa förutsättningar ställer ofta nya krav på dig i din roll som ledare då du inte träffar dina medarbetare i vardagen. Fokus på kursen ligger på hur du som ledare effektivt kan motivera och påverka team och individer på distans. Under dessa dagar lyfter vi upp fem fokusområden som vi tror är avgörande för att lyckas med sitt distansledarskap. Genom att använda framgångsrika arbetssätt kan du skapa ett fundament för teamet och er verksamhet att jobba vidare utifrån. Det här är inte en kurs med fokus på traditionell undervisning utan en tvådagars praktisk workshop, med fokus på att stärka dig i rollen som ledare på distans. En viktig komponent i detta upplägg är att det kommer att finnas två erfarna lärare på plats under kursens båda dagar, vilket gör att du ges stor möjlighet att bolla just dina problemställningar och utmaningar tillsammans med dem.

Vi kommer att fokusera på att fördjupa dina kunskaper om vad som krävs för att leda på distans. Du kommer också få arbeta praktiskt med egna utmaningar tillsammans med kursledarna och övriga kursdeltagare.

 Övningar

Kursen består av teori varvat med praktiska övningar. Du kommer få möjlighet att utforma en konkret handlingsplan kopplat till egna case som du skickar in till kursledarna i förväg.

 Lärare

Caroline Wiklund
Caroline har lång erfarenhet av att jobba som coach, utbildare och med arbetsmiljöstrategier. Hon har de senaste femton åren jobbat med processledning och ledarutveckling på grupp- och individnivå inom privat tjänstemannasektor. Hon har jobbat med medarbetare från alla slags organisationer, från multinationella företag till mindre ideella verksamheter. Hon utbildar regelbundet i ämnen så som stresshantering, medvetet ledarskap, framgångsrik kommunikation, möteskultur och svåra samtal. Caroline har under åren genomgått flertalet längre utbildningar inom bland annat coachning, kommunikation- och förändringledning, konflikthantering, facilitering samt till stress- och avspänningspedagog.
Anders  Kinding
Anders Kinding jobbar sedan många år som ledarskapskonsult. Han arbetar bland annat med ledarutveckling på stora svenska och globala organisationer där ledarskap på distans snarare är regel än undantag. Han har även själv tidigare varit chef på olika nivåer inom svenskt näringsliv. Anders är medlem i ATD, världens största organisation för kompetensutveckling i företag, där han sitter i juryn för ”BEST Awards” och ”Excellence in Practice Awards”. Han är en publicerad och prisbelönad författare till flera böcker om ledarskap på svenska och engelska.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men det är lämpligt att dina arbetsuppgifter omfattar att leda människor på distans.

 Kursinnehåll

Hur du bygger och leder effektiva team

 • Baserad på en empiriskt utprovad modell handlar distansledarskap om att bli ännu tydligare i vad du som chef och ledare gör. Det handlar om att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, hantera eventuella konflikter.
 • Hur kan man försäkra sig om att medarbetarna fullt ut är ”committade” för sina arbetsuppgifter
 • Med hjälp av den här modellen ges du möjlighet att bättre förstå vad du behöver fokusera på när du leder team på distans

Effektiva möten på distans

 • Att få till effektiva möten på distans bygger på samma principer som gäller för andra slags möten, med några tillägg. Digitala möten kan vara videomöten, webbmöten eller telefonmöten.
 • Vi utgår ifrån en modell för framgångsrika möten som kallas ”six step” och bygger på med ett antal faktorer som kräver extra uppmärksamhet vid digitala möten.
 • Hur kan man använda vertyg som bl.a. Skype for business och Microsoft Teams

Ge och ta emot feedback

 • Feedback är ett av de mest kraftfulla verktyg du har att tillgå i rollen som chef och ledare
 • En fungerande feedbackkultur är en viktig del i medarbetarens personliga utveckling
 • Att använda feedback som ett redskap för lärande på distans kräver ett stort mått av tydlighet och precision från din sida. Vi ger verktygen för att lyckas.
 • Vad är korrigerande och förstärkande feedback

Hälsofrämjande arbete på distans

 • Fördelarna med att arbeta på distans
 • Vilka är de psykosociala riskfaktorerna som är kopplade till att arbeta enskilt utan närhet till en arbetsgrupp
 • Vilka nyckelfaktorer är viktiga att uppmärksamma när det gäller att leda på distans med fokus på hälsa, hållbarhet och välmående

Jobba i olika kulturer

 • Olika kulturell bakgrund och kulturella mönster präglar oss och kan leda till såväl för- som nackdelar i arbetslivet
 • Vilka skillnader är det som ofta lägger hinder i vägen för att effektivt bygga produktiva arbetsrelationer
 • När olikheter blir till styrkor

Grupparbete utifrån egna case

 • Du kommer att få presentera ditt eget case/din egen utmaning, och jobba fram en handlingsplan tillsammans med kursledare och kursdeltagare. Grupparbeten i triader samt möjlighet till att upprätta din egen handlingsplan

Best Practices

 • På slutet av dag två ges möjlighet att kursledare och deltagare lyfter olika goda exempel från verkligheten. Vilka strategier har visat sig fungera mycket bra i olika sammanhang?

Fallgropar att undvika

 • Vi kommer också att beröra olika fallgropar som är lätt att hamna i vid ledarskap på distans samt tips för att undvika dessa

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss