NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Leda och samarbeta i hybrida team

Kursen Leda på distans ger dig grunderna och praktiskt användbara metoder för ett effektivt distansledarskap. Vi fördjupar oss inom kommunikation, teknik och struktur

Översikt

 13 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Under kursen Leda på distans får du grunderna och praktiskt användbara metoder för ett effektivt distansledarskap. Dessa fem fokusområden kommer vi att lägga stor vikt vid och arbeta oss igenom:

-Utveckla och stötta individer och grupp på distans
-Varierade möten på distans
-Säkra strukturer och tekniskt stöd
-Sätta mål och motivera medarbetare
-Ledarens kommunikation på distans

Sammanfattning

Idag har flera nya former av arbetsmiljöer uppstått i och med de digitala redskap vi har att tillgå. Allt fler jobbar i stor omfattning hemifrån, ute på uppdrag, globalt, regionalt eller i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer utan tillgång till en stationär arbetsplats. Dessa förutsättningar ställer ofta nya krav på dig i din roll som ledare då du inte träffar dina medarbetare i vardagen.
Vi kommer att fokusera på att fördjupa dina kunskaper om vad som krävs för att leda på distans vad gäller kommunikation, teknik och struktur. Du kommer också kunna dela egna utmaningar och hitta lösningar tillsammans med kursledare och övriga kursdeltagare.
Chefer, projektledare och andra medarbetare som leder på distans.

Utveckla och stötta individer och grupp på distans

 • Som ledare behöver du anpassa ditt ledarskap till de individer du arbetar med. Hur skapar du motivation? Hur vet du vad medarbetarna gör och hur ska du bekräfta när de gör rätt och eventuellt korrigera misstag? Hur möter du de olika människorna och deras va
 • Hur stöttar du ett digitalt team som befinner sig i utveckling? Hur behöver du serva respektive stötta och utmana teamet i de olika faserna?
 • Att hitta metoder för att skapa trygghet och tillit trots distans

Varierade möten på distans

 • Distansmöten kan vara videomöten, webbmöten eller telefonmöten eller olika blandningar av dessa. Vilken mötestyp passar till vilket innehåll? Hur skapar man interaktion och effektivitet? Vad är viktigt att tänka på?
 • Tips hur du bäst använder verktyg som bl.a. Skype for business, Microsoft Teams eller zoom för möten

Säkra strukturer och tekniskt stöd

 • Vikten av att säkra att de digitala verktygen fungerar för alla och kan hanteras av alla
 • Att tydliggöra hur avstämningar och interaktion sker
 • Att bygga tydlighet och struktur för att identifiera problem, hitta lösningar och implementera lösningarna
 • Att skapa tydlighet kring arbetsmiljö och rutiner
 • Risker kopplade till fysisk hälsa och psykosocial miljö att hantera och förebygga
 • Att säkra effektiva metoder och strukturer för kommunikation

Sätta mål och motivera medarbetare

 • Att tydliggöra mål, att fira framgångar och hålla fokus på visionen
 • Att främja självledarskap och det egna ansvaret
 • Att hjälpa medarbetarna hitta sina strukturer för interaktion och dygnsrytm, särskilt viktigt i verksamheter med medarbetare i olika tidszoner.
 • Att skapa vi-känsla och ett klimat som främjar måluppfyllelse

Ledarens kommunikation på distans

 • Att fungera som nav mellan verksamheten och individer och team på distans
 • Att vara proaktiv och driva kommunikationen
 • Att ta besvärliga samtal digitalt
 • Att bli skicklig på att lyssna
 • Att reflektera över sina egna känslor och sin egen drivkraft när medarbetarna är på distans

Best Practices

 • Vilka strategier har visat sig fungera bra? Vilka vinster av arbete på distans är viktiga att lyfta och tydliggöra?

Handlingsplan utifrån egen situation

 • Du kommer att få dela med dig av valda områden från din egen situation, och få tips från kursledare och andra deltagare. Du kommer jobba fram en handlingsplan med aktiviteter som stödjer och utvecklar ditt distansledarskap.
Leda på distans består av teori varvat med praktiska övningar i form av grupparbeten, reflektioner och diskussioner. Vilka övningarna blir kan varieras en aning beroende på deltagarnas behov och önskemål. Du kommer också att utforma en konkret handlingsplan som hjälper dig att direkt efter utbildningen göra de ledarskapsaktiviteter som mest stödjer din verksamhet och dina medarbetare.
Inga förkunskaper krävs, men det är lämpligt att dina arbetsuppgifter omfattar att leda människor på distans.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 13 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?