NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Ledarskap för Projektledare

Att leda andra kan vara svårt när du inte har det formella personalansvaret, men det går med rätt kunskaper och verktyg! Under kursen Ledarskap för projektledare går vi igenom hur du kan påverka och engagera dina projektmedlemmar.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

När du har genomgått kursen Ledarskap för Projektledare får du en fördjupad förståelse och praktiska verktyg för att hantera de utmaningar som kan uppstå i rollen som projektledare. Du har en ökad kunskap om självkännedom och ledarbeteenden för att hjälpa dig identifiera och utveckla din ledarstil för att hantera grupper och team, främja psykologisk trygghet och hantera konflikter som kan uppstå. Du har en förståelse för kommunikationens betydelse i projektledarrollen, såväl med projektdeltagare som med intressenter och kunder.

Sammanfattning

Att leda andra kan vara svårt när du inte har det formella personalansvaret, men det går med rätt kunskaper och verktyg! Ibland har du en roll utan det formella mandatet som chef med personalansvar, då behöver du istället använda ditt inflytande och personliga ledarskap för att få gruppen att gå i rätt riktning och mot de mål du satt upp.
Under kursen Ledarskap för Projektledare går vi igenom hur du kan påverka och engagera dina projektmedlemmar och hur du ska göra för att få ut så mycket som möjligt av ditt ledarskap genom bland annat ökad självkännedom, strategier för lyckad kommunikation, skapande av effektiva team och teams utveckling över tid och konflikthantering.
När du gått kursen har du fått större självinsikt om ditt personliga ledarskap och hur du praktiskt kan göra för att bli mer effektiv som ledare. Du får tillgång till verktyg och insikter för att kunna ta dig an medarbetare, team och nya utmaningar med större självförtroende och mod.
Ledarskap för Projektledare riktar sig främst till projektledare, men är även relevant för teamledare, gruppledare och andra med ledande roll utan formellt personalansvar.

Utmaningar i Projektledarrollen

Självkännedom

Ledarskapets betydelse för projektets framgång

Vikten av kommunikation och vad du behöver tänka på

Skapa relevanta och realistiska förväntningar på projektet

Gruppdynamik i ett projektperspektiv

Anpassa projektledarskapet efter teamet

Motivationsteori - att skapa och bibehålla motivationen

Mötesteknik - Genomför effektiva möten i projektet

Neuroledarskap - Att leda med hjärnan i fokus

Projektledarens konflikthantering - förebygg och lös

Feedback och aktivt lyssnande

Ett coachande ledarskap och förhållningssätt

Leda hybrid och på distans

Ledarskap för Projektledare varvar mellan teori, föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar för att maximera inlärningen.
Inga förkunskaper krävs, men en fördel är att ha vana av att arbeta i projektform.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?