startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kurstillfällen
2-3 okt
18-19 dec
12-13 feb
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Intensivkurs i projektekonomi

Intensivkurs i projektekonomi

Intensivkurs i projektekonomi
Efter denna kurs har du fått en förståelse varför projektekonomin är så viktig och hur du ska ta nästa steg. Du kommer att ha fått de mest värdefulla verktygen och metoderna för att planera, följa upp och styra ekonomin i projekt.
Kurstillfällen
2-3 okt
18-19 dec
12-13 feb
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen ska du ha fått ökade kunskaper om hur projektekonomi skiljer sig från annan företagsekonomi, hur du följer upp ekonomin i ett projekt på ett effektivt sätt samt hur du rapporterar ekonomin i projektet på ett tydligt sätt

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som arbetar i projekt som projektledare och som projektcontroller. Den passar också projektmedarbetare som vill få en övergripande koll på projektekonomin.

 Sammanfattning

Budget överskrids och projektet är på väg att fallera, hur ska jag rädda projektet? Hur gör jag för att minimera risken för att få oförutsedda utgifter i projektet? Hur planerar jag projektekonomin på bästa sätt? Dessa frågor och många fler kommer vi att ta upp under den här kursen.

Under kursen kommer kursläraren att ge dig en introduktion till projektekonomins hantering, vilket syftar till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi och dess förhållande till företagets övriga ekonomi.

Vi kommer att gå igenom hur du planerar, följer upp och styr ekonomin. Stor vikt kommer att läggas vid att du ska göra realistiska bedömningar för att få lönsamma projekt.

Efter avslutad utbildning kommer du ha fått en förståelse varför projektekonomin är så viktig och hur du ska ta nästa steg. Du kommer att ha fått de mest värdefulla verktygen och metoderna för få ett framgångsrikt projekt.

Denna kurs ger 15 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

 Övningar

Kursdagarna är upplagda kring korta föreläsningar varvat med grupparbeten och öppna diskussioner.

 Lärare

Freddie Hahn
Freddie är ekonom och projektledare och jobbar dagligdags både med agila och traditionella projektledningsmetoder. Han har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i större organisationer och håller även kurser och föreläser inom Projektledning, Ledarskap och Change Management. Freddie har även stor erfarenhet av att coacha team hos stora företag i agila metoder. Freddie är diplomerad inom Six Sigma samt certifierad Scrum Master.

 Förkunskaper

Du bör ha kunskap om hur ett projekt fungerar i övrigt krävs det inga förkunskaper.

 Kursinnehåll

Ekonomiska begrepp

 • Ekonomiska grundbegrepp - resultat, intäkt, kostnad
 • Varför är projektekonomi så viktigt?
 • Hur ser projektekonomins del i helhetsekonomin i företaget ut?

Planering

 • Metoder och verktyg för planering
 • Sambandet mellan framdrift och ekonomi

Budget och budgethantering

 • Metoder för budget och budgethantering
 • Övergripande projektbudget - vad ska ingå i budgeten

Kalkylering

 • Täckningsbidrag - projektets särintäkter och särkostnader
 • Självkostnadskalkyl - materialkostnad, lönekostnad, overheadkostnader
 • Likviditetsbudget
 • Investeringskalkylering - Pay-off-metoden, nuvärdesmetoden

Riskhantering, uppföljning och värdering

 • Riskanalys - Minirisk
 • Vilka risker ger störst påverkan på projektets ekonomi?
 • Lichtenberg-simulering - statistikverktyg för tids- och kostnadsuppskattning
 • Resursberäkning - hur mycket kostar en mantimme egentligen

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss