startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
27-29 jan
16-18 mars
27-29 apr
24-26 aug
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  3 dagar
Pris:  16950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap
Denna kurs rustar dig för att kunna presentera en professionell projektplan och därefter framgångsrikt och metodiskt leda såväl mindre som större ett projekt.
Kurstillfällen
27-29 jan
16-18 mars
27-29 apr
24-26 aug
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  3 dagar
Pris:  16950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen kommer du vara väl rustad för att på ett metodiskt, strukturerat och entusiastiskt sätt leda såväl större som mindre projekt. Efter avslutad kurs får du med dig riktlinjer, tips, formulär och checklistor som du direkt kan använda i det dagliga projektarbetet.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda och styra projekt, men även du som vill ha en fördjupad bild av hur man analyserar och planerar inför projekt. Du jobbar idag kanske i ett projekt eller vill utbilda dit till att delta eller leda ett projekt. Kursen lämpar sig även för beställare av projekt, linjechefer, ledningsgrupper m fl

 Sammanfattning

Allt mer arbete i näringslivet och förvaltning drivs i form av projekt. För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs en professionell planering, styrning och uppföljning samt noga planering. Det är därför av största vikt att ett projekt tas fram och leds av kunniga och välutbildade projektledare som har förmågan att driva projekten enligt plan samtidigt som man engagerar och motiverar medarbetarna. Under denna kurs får du lära dig att på ett strukturerat sätt förbereda för ett projekt mot uppsatta mål. Kursen lägger stor vikt på att lära ut och praktiskt tillämpa projektmetodik. Även uppföljning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter som tas upp under kursen.

I kursmaterial ingår boken ”Projektledning” tillsammans med en övningsbok och som är skriven av Bo Tonnquist, en av kursledarna.

Efter kursen kommer du att vara väl rustad för att kunna presentera en projektplan och därefter metodiskt leda såväl mindre som större ett projekt. Du får med dig allmänna tips och råd såväl som checklistor och formulär som kan användas såväl i det förberedande analysarbetet som i det dagliga projektarbetet.

Denna kurs ger 22,5 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

 Övningar

Kursen innehåller övningar där du får möjlighet att träna på de teoretiska moment som behandlats under kursens gång.

 Lärare

Bo Tonnquist
Bo är senior projektledare, med en lång erfarenhet både operativt och som konsult inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Bo har författat flera böcker inom projektledning och har varit medlem av IPMA’s svenska certifieringsstyrelse
Gunilla Ekedahl
Gunilla är senior projektledare och har lång erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning och ekonomi. Gunilla har varit operativ linjechef i stora organisationer i över 15 år och är diplomerad organisationskonsult i psykosyntes.
Claes Hydén
Claes är managementkonsult med inriktning på varumärken, säljkommunikation och projektmetodik. Han erfarenhet som VD, affärs- områdeschef, marknads- och försäljningschef och har under lång tid arbetat med utbildning och på senare år även som mentor och affärsrådgivare

 Förkunskaper

Erfarenhet av att ha deltagit i eller lett något eller några projekt är önskvärt.

 Kursinnehåll

Introduktion till projektledning

 • När bör man bedriva arbetet i projekt?
 • Hur definierar man ett projekt?
 • Hur beskriver man projektets mål och syfte?

Vad utmärker projektformen

 • Projektarbetets viktigaste kännetecken
 • Hur definierar man de olika rollerna i projektet?
 • Delegering av ansvar och beslutanderätt
 • Vad bör ingå i och hur utarbetar man Projekthandboken?

Beställarens roll

 • Rollspelet mellan beställare och projektledare
 • Former och arbetssätt för styr- och ledningsgrupper
 • Krav på beslutsunderlag och rapporteringsformer

Projektets olika faser

 • Utarbetande av milstolpeplan
 • Hur startar man och förbereder ett projekt?
 • Hur driver man genomförandefasen?
 • Avslutning och överlämning av projekt

Projektplanering

 • Planeringsprocessen
 • Omfattning, krav och avgränsning
 • Aktivitets-, tids- och resursplanering
 • Riskanalys och åtgärdsplanering
 • Hjälpmedel för projektplanering

Ledarskap och projektledning

 • Utveckling av ledaregenskaper
 • Bra sätt att motivera medarbetarna
 • Projektorganisation och ledarskap
 • Hur hanterar man omgivningens krav och förväntningar?

Samarbete i projekt - Att arbeta i grupp

 • Hur skapar man ett bra team?
 • Hur bygger man upp effektiv kommunikation inom projektet?
 • Hur löser man konflikter i gruppen?

Genomförande och Resultatuppföljning

 • Budgetering och löpande uppföljning
 • Avvikelse- och ändringshantering
 • Delmål och tidsuppföljning

Kvalitetssäkring av projektarbetet

 • Hur bedrivs projektgranskningen?
 • Referensgrupper för kvalitetssäkring

Sammanfattning och avslutning


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss