NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

SAFe Release Train Engineer 6.0

Under denna tredagarskursen får du en djupgående förståelse för rollen Release Train Engineer (RTE) och dess ansvar i en SAFe-organisation.

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kan du ta dig an rollen som SAFe® Release Train Engineer. Du vet hur man tillämpar agila kunskaper och verktyg för exekvera och releasa bästa möjliga värde. Du kan ta fram plan för ständig förbättring och kontinuerligt lärande. Du kan även bygga högpresterade Agila Team genom att vara en stödjande ledare och coach.

Sammanfattning

Under denna tre dagar långa kurs får du en djupgående förståelse för en Release Train Engineer (RTE) roll och ansvar i SAFe-organisationen. Lär dig hur du underlättar Agile Release Teams ( ART) -processer och exekvering, coacha ledare, teams och Scrum Masters i nya processer och tankesätt. Utforska hur man förbereder, planerar och genomför en PI-planeringshändelse (Program Increment), som är den primära möjliggörandet av anpassning på alla nivåer i en SAFe-organisation.
Training power by TGP - Scaled Agile Bronze Transformation Partner.
 
Projekt- programledare, Agila Coacher, IT-chefer, Produktägare, Scrum Masters, SAFe Program konsulter (SPC) med flera.

Hur man applicera SAFe principern i Release Train Engineer-rollen

Release Train Engineer-rollen och vad den handlar om

Hur man organiserar och coachar ett Agile Release Train

Tekniker för Value Stream Mapping och hur man faciliterar PI-planering, leverans och release

Hur man skapar en kultur av ständiga förbättringar

Den här utbildningen utgår från att du är väl bekant med ramverket SAFe och lean och agil systemutveckling. Följande förkunskaper rekommenderas starkt:
- Har deltagit i minst en ART och en PI
- Hålla minst en aktuell SAFe-certifiering

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega