startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Testforum 2019

Välkommen till konferensen
Testforum 2019

Elite Hotel Marina Tower, Stockholm,
15-16 maj 2019

Välkommen till Testforum 2019! Den 15-16 maj går vår årliga succékonferens Testforum av stapeln för 14:e året i rad. Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av givande och inspirerande föreläsningar inom testområdet.

Vi kommer bland annat att ta upp AI & Machine learning, Candy Crush och AI, framtidens prestandatest, IT säkerhet och test, IOT Quality, Trender inom test och mycket mer.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Kom och bli inspirerad under två lärorika dagar!

Vem bör deltaga?

Arbetar du som projektledare, kravställare, testledare, testare, IT-arkitekt, Systemutvecklare beställare av IT-system m fl - skall du absolut inte missa Testforum 2019

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.
Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60

Program (med reservation för eventuella ändringar)

Dag 1: 15 maj 2019


08.30 Registrering och kaffe med smörgås

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.40
 • Testarens roll då, nu och framåt
 • Från testfall till Automation, Continous Delivery, Integration and Release- vilka utmaningar och möjligheter ser vi
 • Testaren som värdeskapare och värdesäkrare
 • Framtiden – vilka trender och utmaningar finns det
 • Vart är testbranschen på väg och hur kan man behålla och utveckla sin testkompetens
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Treenigheten och kunskapen utanför - varför är Test alltid syndabock
 • Vad menar vi med kvalitet i testarbetet
 • Organisationen ett stort Team
 • Gruppintelligens och 80-20- vad menas med det
 • Näe - det var inte bättre förr
Annika Alvang, Inceptive

11.45
 • Hur arbetar man med prestandatest i allt mer agila organisationer och arbetssätt
 • Hur ser man till att slutanvändarna hänger med och tar till sig det nya som utvecklas
 • Hur får man prestandatest att bli en naturlig del av utvecklingsprocessen
 • Hur kan prestandatest vara med och bidra till färre buggar i produktion och därmed sänka kostnaderna för test och utveckling
 • Vilka är förutsättningarna för att införa kontinuerliga prestandatest i utvecklingsarbetet
 • Praktiska exempel och lessons learned
Stefan Vahlgren och Magnus Winqvist, AddQ

12.30 Lunch

13.30
 • Fungerar hot, vargen kommer och uppvisande av elände verkligen fortfarande för att vi ska lyckas skapa trygga och säkra tjänster
 • De senaste årens IT haverier bevisar att så inte är fallet
 • Vad menar man med trygga och säkra tjänster
 • Vad måste vi göra för att lyckas skapa trygga och säkra tjänster redan från början
 • Praktiska exempel och lärdomar
Andreas Meyer, Arbetsförmedlingen

14.15
 • Introduktion till testramverket Robot Framework
 • End-to-end-tester av kompletta affärsflöden, där samma testscript inkluderar webgränssnitt, desktopapplikationer, databas m.fl, allt efter situationens behov
 • Med användardefinierade nyckelordsdrivna tester blir testerna läsbara och pedagogiska, och därmed tillgängliga för en större del av organisationen
 • Kraftfulla testloggar ger verklig nytta i både felsökning, kontakt med systemleverantör och testrapportering
 • Erfarenheter från projekt hos en logistikkund med mycket komplex systemkarta
Kristina Sabotic, Adwisit

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Hur King använder AI i spelutveckling
 • Få insyn hur King arbetar data drivet
 • Framgångsfaktorer för att komma igång med AI
 • Fallgropar - vilka har vi haft
 • Lärdomar av att arbeta med AI i systemutvecklingen
Alexander Andelkovic, Blizzard

16.00 Avslutning och sammanfattning av dagen

Dag 2: 16 maj 2019


08.30 Morgonkaffe

09.00 Inledning och presentation av konferensdagen

09.10
 • Augmented Testning - En ny semi-automatisk teknik för system- och acceptans-testning på användarnivå
 • CI baserad icke-funktionell testning - Hur CI miljöer kan stödja testning av icke-funktionella - kvalitetsattribut
 • Test degradering - Påverkan av teknisk skuld på mjukvara och testvara
 • Automatisk översättning av grafiska tester - Från DOM-baserad till bild-baserad testning på ett klick
Dr. Emil Algéroth, SERL

10.00 Kaffe med smörgås

10.20
 • Hur kan man lyckas med att implementera Continuous delivery i testorganisationen och samtidigt behålla kvaliteteten
 • Hur kan vi förena det agila arbetssättet med den traditionella testmiljön för att inte bromsa testarbetet
 • Vilka utmaningar och risker finns det med att köra tester mot sitt företags egen testmiljö
 • Kan vi hitta ett mer flexibelt sätt än idag, där vi kan skräddarsy kortlivade testmiljöer efter behoven
 • Exempel från Jordbruksverket som använt Docker för att lösa upp knutarna
 • Erfarenheter som gjorts längs vägen
Philip Sturman, Jordbruksverket

11.00
 • Vad är AI och Machine learning
 • Hur kan man använda AI och machine learning när man testar ett system
 • Vi kan för första gången träna datorer att göra saker som programmerare inte kan
 • Hur kan vi testa något som inte ens programmeraren vet vad resultatet förväntas att bli
 • Tips och fallgropar att undvika när man jobbar med AI och machine learning
Cecilia Burman, Svea Ekonomi

11.45 Lunch

12.45
 • Introduktion till webbtjänster och REST-api:er och hur man kommer igång med att testa dessa.
 • Att testa API:er direkt kontra att testa genom applikationerna
 • Vad ska man testa egentligen
 • Hur balanserar man teststrategin mellan applikationslager och api-lager
 • Lärdomar från automatisering av api-tester
Hannes Lindblom, ÅF Consult

13.30
 • Uppdateringarna av LOU (Lagen om offentlig upphandling) som innebär konkreta legala krav kring utformningen av IT-lösningar ur ett tillgänglighetsperspektiv – hur kommer det påverka kravarbetet och upphandlingar inom offentlig sektor
 • Hur ska lösningens hårdvara och mjukvara vara utformad för att kunna användas av människor med olika typer av funktionsvariation
 • Hur kommer leverantörerna påverkas – hur kommer de upphandlande enheterna påverkas
 • Genomgång och tips om vad uppdateringarna av LOU innebär för kravställandet
 • Verktygen för att förstå och börja jobba med kraven som ett effektivt verktyg för att höja kvalitén
Andreas Cederbom, UseIT

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Hur kommer IoT påverka vår omvärld
 • Vad innebär IoT för test och kvalitetssäkring
 • Hur kommer AI att spela en viktig roll vad det gäller test av IoT
 • Praktiska exempel och erfarenheter av test och kvalitetssäkring i en IoT-miljö
 • Tips och fallgropar att undvika när man jobbar med IoT
Maria Ericsson, IBM - Watson Internet of Things

15.45 Avslutning av konferensen


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Testforum 2019 genomförs på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm, Saltsjöqvarns Kaj 25, Stockholm. 08-555 702 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Testforum 2019 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 10950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Annika Alvang, Inceptive
Annika har jobbat med kvalitetssäkring i 15 år - i både taktiska och strategiska roller och som coach - och brinner för att hjälpa individer och organisationer att nå sin fulla potential inom QA och andra områden. Hon fungerar ofta som katalysator för förändring - väcker en vilja till ständig förbättring - genom att sprida kunskap, ökad förståelse och kommunicera kring QA.

Magnus Winqvist, AddQ
Magnus är specialiserad på kvalitetssäkring och expert inom områdena prestandatest och applikationsövervakning (APM). Med sina 20 års erfarenhet har han hjälpt stora organisationer med införande, strategier och effektivisering av prestandaprocessen. Han har sitt största fokus på kundnyttan och användarupplevelse från ett helhetsperspektiv.

Stefan Vahlgren, AddQ
Stefan har i 10 år arbetat med test och utveckling med fokus på prestanda. Med erfarenheter både från utvecklingsteam och stödfunktioner besitter han idag särskilda insikter för hur prestanda kan kvalitetssäkras på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Stefan arbetar gärna så nära tekniken som möjligt och driver även ett open source projekt för prestandatestning.

Andreas Meyer, Arbetsförmedlingen
Andreas är CISSP, CCSP, IT-säkerhetsspecialist. Han har en bred erfarenhet inom it-säkerhetsområdet och har haft roller som analytiker, expert, rådgivare, arkitekt, ledare och teknisk projektledare inom områdena cybersäkerhet. En av hans stora styrkor är att se detaljerna när man gör de övergripande analyserna. Andreas är entusiastisk, pragmatisk, prestigelös och positiv i sitt förhållningssätt.

Kristina Sabotic, Adwisit
Kristina Sabotic jobbar som konsult och hon har bytt bana från klassisk testledning till att arbeta helt med testautomatisering, som både testutvecklare och projektledare. Eftersom det är så väldigt roligt vill hon starkt uppmana andra testare att prova på automatisering, och se en hel ny värld av utmaningar öppna sig.

Alexander Andelkovic, Blizzard
Senior Agile Testing Lead för Sverige baserade King/Midasplayer AB utvecklare av populära mobila spelet Candy Crush Saga. Alexander Andelkovic har tidigare utfört flera komplexa testprojekt som sträcker sig från att använda sessions-baserad testledning för att kvalitetssäkra medicinteknisk utrustning för livsuppehållande system till upprättandet av en acceptans process i världsklass för godkännande av Spotify appar som används av Fortune 500-företag. Hans testkompetens har nu fört ihop honom med utvecklare att testa big data, affärsanalys och regressionstestning med hjälp av AI. Alexander utför både systemtest och utforskande testning med fokus på att hjälpa team med leveranser av hög kvalitet. Alexander har varit talare vid internationella testkonferenser STAREAST och STARWEST.

Dr. Emil Algéroth, SERL
Emil är forskare vid Software Engineering divisionen (SERL) vid Blekinge tekniska högskola. Han jobbar för nuvarande i forskningsprojektet Software Engineering ReThought som syftar till att, under 8 år, studera och förbättra hur svensk mjukvaruindustri utvecklar mjukvara. I projektet jobbar forskare tillsammans med industrin för att lösa verkliga problem som industrin har idag, men också problem för framtiden, inom områdena krav, test, processer, med mera. Emil har forskat på testning i sedan 2011 och har många publikationer i området, främst inom automatiserad grafisk testning. Han är också frekvent talare i industriella sammanhang och driver sedan 2015 ett företag som säljer grafiska testverktyg.

Philip Sturman, Jordbruksverket
Philip är Teknisk testledare på Jordbruksverket och har jobbat med olika aspekter av mjukvarutest sedan 2004. Hans fokus är att få kortare feedback-loopar i hela kedjan från krav och ut i produktion, med test på många olika nivåer.

Cecilia Burman, Svea Ekonomi
Cecilia är utbildad fysiker och har arbetat med datorintegration i många år. Hon studerade AI vid Queensland University. Cecilia brinner för sitt område och hon arbetar idag som QA-tester på Svea Ekonomi.

Hannes Lindblom, ÅF Consult
Hannes är en bloggande testentusiast som har femton års erfarenhet av test och automatisering inom en mängd olika branscher, till exempel inbyggda system, streaming och finans. De senaste sex åren har hans uppdrag handlat mycket om automatisering av olika slag, men speciellt inom området webbtjänster och API:er.

Andreas Cederbom, UseIT
Andreas har lång erfarenhet att jobba med systemutveckling, user experience och framförallt tillgänglighet. Andreas var den första certifierade tillgänglighetsexperten i norden och har hjälpt många organisationer att föra in tillgänglighetsarbetet i sina processer. Han har också varit med och byggt upp strategierna och verktygen för hur den Norska staten följer utvecklingen av digital tillgänglighet i både privat och offentlig sektor.

Maria Ericsson, IBM - Watson Internet of Things
Maria arbetar som Technical Director Watson Internet of Things på IBM. Hon har en passion för människor och teknik. Hon har lång erfarenhet från tekniska organisationer inom olika branscher. Marias arbetssätt är analytiskt med fokus på att lösa problem och uppnå tydliga resultat. Maria brinner för att leda och arbeta med mentorskap.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss