NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Coacha agila transformationer

Efter den här kursen kommer du att kunna guida och coacha en organisation och dess medarbetare framåt oavsett var de befinner sig i sin agila transformation.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter den här kursen kommer du kunna guida en organisation framåt oavsett var de befinner sig i sin agila transformation. Tillvägagångssättet är beprövat sedan många år. Kursen fungerar för alla typer av organisationer och branscher och är inte beroende av någon speciell metod eller något ramverk. Det spelar ingen roll om organisationen är tre år in i ett SAFe-initiativ, om den anser sig vara otroligt agil redan eller om de just börjat fundera på om agilitet är något för dem.

Sammanfattning

De flesta organisationerna i IT-branschen tar idag inspiration från de agila arbetssätten för att hantera sina utmaningar. Agila arbetssätt leder till nöjdare kunder och medarbetare. Vi kan också se större följsamhet till förändrade omständigheter, kortare utvecklingscykler, bättre leveransprecision, högre kvalitet och bättre lönsamhet.
Fler och fler organisationer utanför IT har också upptäckt nyttan med de agila arbetssätten. Jobbar ni i en komplex miljö så gäller det förmodligen er också. Om man får det nya att fungera eller inte beror mestadels på organisationens ledare! Nya kunskaper, justerade organisationsstrukturer och förändrade ledarroller krävs.
Kursen Coacha agila transformationer ger dig en förståelse av helheten när det gäller den agila organisationen och hur resan mot en sådan organisation går till. Vi lägger stort fokus på hur idéerna passar in i din vardag och hur de kan tillämpas. Varje deltagare bygger under kursen upp en plan, mot en mer agil organisation, som kan appliceras direkt efter kursen.
 
Denna coachingkurs vänder sig till alla som vill lära sig att finna sin fulla potential i en agil tranformation och locka fram den hos andra.

Vad är egentligen en agil organisation?

  • Vad är egentligen en agil organisation?

Vilka är de viktigaste principerna om man vill bli en mer agil organisation?

  • Återigen så fokuserar vi inte på några manifest utan mer grundläggande, viktigare saker.

Fällor och framgångsfaktorer

  • Ett fåtal agila transformationer visar fantastiska resultat. Den stora massan kämpar och får blygsamma eller till och med negativa resultat. Du får lära dig hur du kan guida dem som du jobbar med till riktigt fina resultat.

Hur man startar en agil transformation?

  • Mycket avgörs av hur man initialt angriper en agil transformation. Du får lära dig att göra det rätt samt hur man kan rätta till sådant som inte blivit helt bra i pågående transformationer.

Agilitet anpassad till varje organisation

  • Hur man kan hjälpa en organisation att systematiskt och stegvis hitta och äga sina egna lösningar.

Att guida decentraliserad förändring

  • Att skapa engagemang och ramar så att hela organisationen kan och vill bidra till transformationen.

Management 1.0, 2.0 och 3.0

  • Management 1.0, 2.0 och 3.0

Den agila resan

  • En modell för agil organisationsutveckling som vi använt och förfinat under mer än 15 år.

Att följa upp progress

  • En viktig del av en agil transformation är att kunna följa upp hur det går utan att drabbas nackdelar med traditionellt KPI-tänk.

Agila transformationens olika linser

  • Löpande genom dagen bygger vi upp en sammanfattande modell med olika linser som du som coach kan iakta en organisation genom. Resten av din karriär kommer du alltid snabbt kunna använda den för att hitta ett nästa steg tillsammans med vilken organisation som
För var och en av de ämnen som behandlas finns minst ett spel eller annan övning där vi praktiserar de idéer som presenteras under kursen.

Efter kursen får du tillgång till en e-version av kursen där du kan se det mesta som vi täcker i form korta videos, flera timmar film. Du kommer också med i vår "alumni"-grupp där du kan diskutera med tidigare deltagare.
Ingen praktisk erfarenhet av agila metoder är nödvändig. Viss bekantskap med de agila principerna kan dock vara användbart.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega