NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Effektiv upphandling - beställning, styrning och uppföljning av leverantörer

Att arbeta med upphandlingar/inköp kräver verktyg som ger effektiva resultat. Rätt krav i rätt tid och praktiska tester av användbarhet och måluppfyllnad är några av verktygen som är centrala i en upphandlings/inköpsprocess.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren få med sig en konkret verktygslåda som används vid upphandlingar och inköp av produkter och tjänster. Deltagaren ska ha fått en god introduktion i värdet av att arbeta med kravställning och kommunikation som bas i upphandlingsarbetet samt hur man testar och validerar sina krav.

Deltagaren får också en god insikt i hur man etablerar långsiktiga relationer med leverantörer och hur man skapar partnerskap.

Sammanfattning

Kund- leverantörs-relationen har blivit allt viktigare för verksamheterna. Upphandlingar och inköp är komplexa, dyra och långsiktiga investeringar för de flesta och det krävs ett gediget förarbete på de egna behoven samt kontinuerlig uppföljning på uppsatta mål för att få ett önskat resultat. Detta sker både inom privat och offentlig sektor. Det är svårt att förstå produkternas och tjänsternas livslängd, underhållskostnader och givetvis även projektkostnaden när de nya produkterna och tjänsterna ska implementeras, förvaltas och vidareutvecklas. Därför är det centralt att organisationen har verktyg och kompetens att kunna styra och samverka med befintliga eller kommande leverantörer på ett effektivt sätt. Det finns ett antal framgångsfaktorer som är helt avgörande för att lyckas med en upphandling. Rätt krav i rätt tid men också att kunna uttrycka kraven på ett sätt som möjliggör en homogen förståelse mellan alla parter. Att testa och validera nya leveranser tidigt i upphandlinsprocessen och att förbereda organisationen på ny funktionalitet samt att arbeta i en kontinuerlig Agil leveransmodell är också viktiga komponenter för ett lyckat samarbete.
Exempel på personer som bör delta är inköpare , beställare, tjänsteleverantörsansvariga, konsultansvariga, chefer, Business Controllers, projektledare m m

Introduktion kring metoder och arbetssätt för kravställning

 • Använd krav som bas för att täcka vår egen organisations behov
 • Vi går igenom varför kravställning är basen i upphandlingen
 • Vi måste få fram rätt krav i rätt tid
 • Vad är bra krav
 • Vad är det för värden vi vill leverera och hur identifierar vi dem
 • Hur kan vi kommunicera kraven så de skapas en homogen förståelse mellan alla parter

Introduktion till Ecosystemtänkande

 • Hur ska det som är under upphandling fungera långsiktigt i organisationen
 • Livstidskostnad och konsekvenstänk

Hur kan man använda Lean och Agile metoderna för att skapa en effektiv upphandlingsprocess

Hur organiserar vi oss

 • Hur skapar vi effektiva agila team
 • Hur etablerar vi långsiktiga relationer med leverantörer
 • Hur undviker vi missförstånd och skapar partnerskap

Introduktion till test och validering

 • Introducera test och validering tidigt i upphandlingsprocessen
 • Hur mäter vi önskade leveranser
 • Hur mäter vi värdet som vi vill uppnå
 • Vi går igenom bra och dåliga exempel

Exempel på övningar

 • Gruppövningar i bland annat kravställning och hur man testar och validerar krav

 Lärare

Dr.Tony Gorschek
Prof. Dr. Tony Gorschek har 25 års erfarenhet från arbete med produkt- och tjänsteutveckling i ledande organisationer så som Ericsson, IBM, Volvo, Daimler, ABB, UBS och Telenor. Dr. Gorschek har jobbat mycket med verksamhetsförbättring genom tillämpning av ”smarta sätt att jobba” genom Lean, men även utnyttjande av digitalisering, automation och värdebaserad produktutveckling. En central del av detta arbete har varit associerat med att utvärdera organisationer, skala bort sk. Waste (slöseri) och införa värdefokus i beslut och operativ verksamhet istället för kostnadsfokus. Kunskapen och kompetensen som behövs för att driva verksamhetsutveckling inom ett företag som producerar bilar eller mobiltelefoner är mycket snarlik verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet så som landsting, sjukhus och andra verksamheter som stödjer kritiska samhällsfunktioner – därav har Dr. Gorschek med stor framgång jobbat med verksamhetsutveckling, upphandling och effektiviseringsarbete inom både privat och offentlig miljö. Dr. Gorschek jobbar idag som tillämpad forskare och driver utvecklingen av nästa generations Agile/Lean samt effektivisering av värdebaserad produkt- och tjänsteutveckling.
Christer Fröling
Inga förkunskaper behövs. Kursmaterialet är på engelska.
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega