NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

SAFe® 6.0 Scrum Master - Certifiering (SSM)

Under kursen SAFe® Scrum Master får du en djup förståelse för rollen som Scrum Master i en SAFe-organisation. Till skillnad från en traditionell Scrum Master-utbildning som fokuserar på grundläggande teamnivå, så fokuserar SAFe Scrum Master-kursen på att utforska rollen som Scrum Master i sammanhang som fungerar i hela organisationen.

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  08:45 till 16:45
Dag 2:  08:45 till 16:45
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen SAFe® Scrum Master kan du beskriva Scrum i en SAFe-organisation. Du kan stötta ständiga förbättringar samt ett effektivt genomförande av programinkrement. Du har nyvunna kunskaper i att underlätta effektivt utförande av iterationer och du kan coacha agila team för att uppnå maximala resultat. Du vet också hur man kan stödja en implementering av DevOps.

Sammanfattning

Under kursen SAFe® Scrum Master får du en djup förståelse för rollen som Scrum Master i en SAFe-organisation. Till skillnad från en traditionell Scrum Master-utbildning som fokuserar på grundläggande teamnivå, så fokuserar SAFe Scrum Master-kursen på att utforska rollen som Scrum Master i sammanhang som fungerar i hela organisationen. Kursen lär dig även hur du förbereder dig för att framgångsrikt planera och genomföra PI Planning som är ett nyckelelement för en organisation som implementerat SAFe.
Training power by TGP - Scaled Agile Bronze Transformation Partner.
SAFe® Scrum Master riktar sig mot Scrum Masters som är nya i sin roll men också mer rutinerade Scrum Masters som vill förstå vad rollen innebär i en organisation som använder SAFe-ramverket. Kursen passar även teamledare som vill förstå Scrum Master-rollen och SAFe RTE som vill coacha Scrum Masters i sina roller.
I utbildningen ingår certifiering till SAFe® Scrum Master (SSM), som genomförs som ett webbaserat certifieringstest inom 30 dagar från genomförd utbildning. Från kursen får du med dig dokumentation och instuderingsmaterial, och du har också tillgång till övningstest som hjälp under instuderingen.
När du väl klarat av testet får du ett certifieringsbevis, tillgång till SAFe online community of practise med mera.

Identifiera nyckelkomponenterna i Agile-utveckling

Identifiera nyckelelementen i Scrum

Utforska Scrum i ett SAFe-bolags sammanhang

Beskriva rollerna och ansvaren en Scrum Master har

Identifiera vad som kännetecknar en effektiv Scrum Master

Uppleva PI-planering och utforska hur detta ska genomföras

Identifiera vad som kännetecknar en hjälpande ledare

Uppleva en fullständig iteration

Utforska hur iterationsplanering ska genomföras, backlog-förädling, team- och systemdemos samt iteration i retrospekt

Identifiera sätt att spåra hur iterationen framskrider och främja samarbete och synkronisering mellan teamen i programmet

Utforska förbättring på Programnivån med seminariet Inspect and Adapt

Uppleva coachning med kraftfulla frågor

Identifiera sätt att genomföra bättre möten, främja samarbete mellan team-medlemmarna och hantera konflikter

Alla är välkomna att delta på kursen, oberoende av erfarenheter, men följande förkunskaper rekommenderas för de som avser genomföra provet för SAFe® Scrum Master (SSM): Flera års erfarenheter inom systemutveckling: t ex test, verksamhetsanalys, produktägarskap eller projektledning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Bilder från kurstillfällen
SAFe 6.0
Idag möts de agila ramverken SAFe 6.0 och Scrum bland populära kokostoppar och strålande sol.
SAFe SCRUM
Varje år genomför vi många företagsanpassade kurser, både i Sverige och utomlands. Ni väljer om vi ska komma till er arbetsplats eller om ni vill vara på NFI's kurscenter. Denna vecka genomförde vi en företagsanpassad kurs hos kund med detta glada gäng!